Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-01-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-01-07

Vaike Fors ny docent i pedagogik

Vaike Fors, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, har nyligen blivit utnämnd till docent i pedagogik.

Vad innebär det att du har blivit docent?
– Om någon hade sagt till mig i början på 80-talet när vi stod och hoppade till det svenska punkbandet Docent Döds hitsinglar ”Bensin i blodet” och ”Bakom mina solglasögon” att jag nästan 35 år senare skulle antas som docent hade jag antagligen bara skrattat. I dag är det en naturlig milstolpe i min akademiska karriär, vilket innebär att jag kan utveckla mitt arbete med mer handledning och undervisning på forskarnivå och fler uppdrag som sakkunnig. I övrigt fortsätter jag som vanligt med att utveckla de kurser, projekt och forskarnätverk som jag ingår i.

Vad är ditt forskningsområde?
– Jag har efter arbetet med min avhandling utvecklat ett intresse för att studera hur människors meningsskapande växer fram i vardagliga praktiker, samt hur dessa sätt att lära möjliggörs och begränsas i iscensatta lärandesituationer. Jag har ett specifikt mediepedagogiskt intresse i hur kunnande och sätt att lära växer fram i relation till vårt dagliga hanterande av nya digitala teknologier, speciellt med tanke på hur dessa teknologier blir inbäddade i våra vanor och rutiner.

– I mina studier har jag fokuserat på att undersöka vad användandet av olika teknologier får för konsekvenser för hur och vad vi lägger märke till i vår omgivning, vårt ”kroppsliga kunnande” och sätt att göra saker på. Det har fört med sig att jag har specialiserat mig på etnografiska och deltagande forskningsmetoder som kan användas för att synliggöra dessa flyktiga och ofta oartikulerade aspekter av sociala praktiker.

– Jag har också ett intresse för hur den typen av pedagogisk forskning kan utvecklas i samverkan med externa aktörer både inom kultursektorn och näringslivet. Jag har sedan disputationen genomgående arbetat i tvärvetenskapliga projekt både med forskare från närliggande discipliner såsom antropologi, etnologi och sociologi, men också i samarbeten med med teknologer och interaktionsdesigner.

Vad forskar du om just nu?
– Just nu arbetar jag i ett projekt som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond där vi studerar hur människor betraktar sin kropp och omgivning genom användandet av olika kroppsövervakande appar och bärbara tekniska verktyg. Jag är också med och utvecklar ett projekt där vi antar ett samhälls- och humanvetenskapligt forskningsperspektiv på utvecklandet av självkörande bilar.

Vaike Fors, docent i pedagogik.

Välkommen på docentföreläsning

"Fota, dela, njuta: mediepedagogiska perspektiv på ungdomars förståelse av bild och rum genom sociala medier".

Tid och plats:
Den 29 januari kl. 14–15 i sal Q318.

Läs mer om docentföreläsningen.

Sidan uppdaterad 2016-01-07