Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-11-24

Aktiva studenter i fokus på högskolepedagogisk konferens

Aktiv studentmedverkan i högre utbildning var temat för den högskolepedagogiska konferensen vid Högskolan i Halmstad, som hölls den 16 november. Högskolans egna lärare, inbjudna talare samt studenter visade och diskuterade hur utbildningen kan blir bättre för alla när studenterna tar aktiv del i dess utformning och genomförande.

– Det är många som beklagar sig när det gäller pedagogik. Därför tycker jag att det är bra att delta här och lyssna på hur man kan göra istället, säger studenten Nadine Scheffler.

Hon läser det miljövetenskapliga programmet och är en av de studenter som deltog under konferensen – något som enligt henne var en självklarhet. Inte minst för att själv se hur man som student kan påverka sin utbildning.

– Själv förstår jag inte varför vissa studenter inte ens vill engagera sig – de vill ha förändringar, men de vill inte göra någonting för att det ska bli av. Det är därför jag går på den här konferensen; för att höra hur man kan förändra, säger hon.

"Här börjar framtiden, och studenterna är med och styr den", konstaterade invigningstalare Pernilla Nilsson, vicerektor med ansvar för grundutbildning. Bild: DAN BERGMARK

Studenternas medverkan viktig

Högskolan i Halmstad höll sin första högskolepedagogiska konferens 2015. Jeanette Sjöberg är föreståndare för lärosätets högskolepedagogiska centrum (HPC) som arrangerade dagen. Hon menar att studenternas medverkan spelade stor roll.

– För oss var det viktigt att studenterna fanns med under hela dagen. Vid den första högskolepedagogiska konferensen så bjöd vi in representanter från studentkåren. I år – med utgångspunkt i konferensens tema – hade vi reserverat plats för tio studenter per akademi. Även om de platserna inte fylldes helt så blev det tydligt hur viktigt det är att få med studenterna i utvecklingen av vår högskolepedagogik. Det är något vi tar med oss i vårt arbete framåt, säger Jeanette Sjöberg.

Engagerade talare

Dagens första huvudtalare var Alexis Engström från enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet. Han gav exempel från sitt lärosäte och diskuterade bland annat synen på studenten som ”consumer” eller ”co-producer” samt hur involveringen i upplägget även kan påverka studentens inlärning.

Alexis Engström från Uppsala universitet talade synen på studenten som ”consumer” eller ”co-producer”. Bild: DAN BERGMARK

Den andra huvudtalaren var Max Scheja från Stockholms universitet, Sveriges enda professor i högskolepedagogik, som talade om ”studenters förståelse, tid och lärande i högre utbildning”.

– Jag blev både överraskad och glad över det fantastiska engagemanget från våra inbjudna huvudtalare. Utöver sina egna uppskattade föreläsningar så medverkade de under hela konferensen; de satt med under presentationer, de kom med inspel samt minglade med deltagarna under pauserna. Det var också roligt att höra att de båda tyckte att vi på Högskolan i Halmstad kommit en bra bit på vägen vad gäller vårt arbete med aktiv studentmedverkan, säger Jeanette Sjöberg.

Max Scheja

Max Scheja från Stockholms universitet är Sveriges enda professor i högskolepedagogik. Bild: JEANETTE SJÖBERG

Lärare och studenter möttes

Minst lika viktiga var Högskolans egna lärare, med alla akademier representerade. I parallella sessioner presenterade de hur de arbetat med aktiv studentmedverkan i sina utbildningar, med exempel på allt från dramapedagogik till studentledda seminarier.

– Det blev väldigt tydligt under dagen att det finns ett stort behov av den här sortens inspirationstillfällen och kunskapsutbyten. En förutsättning för kompetensutveckling och förändringsarbete är att vi på Högskolan också erbjuder tillfällen till detta lokalt. Här ser jag HPC:s roll som ytterst viktig: att utgöra en brygga som förenar lärare från olika delar av lärosätet och erbjuder möjlighet till möte och dialog och att få en inblick i varandras arbete. Det ger ett mervärde och inspiration till det egna pedagogiska arbetet, säger Jeanette Sjöberg.

Bild på publiken

Konferensen samlade både lärare och studenter. Bild: JEANETTE SJÖBERG

En annan student som deltog är Anneli Edland som läser till förskollärare. Enligt henne var en av konferensens styrkor just att den samlade både studenter och lärare:

– Jag tycker att den här sortens konferens är viktig. Som student har jag alltid varit engagerad i vikten av studentinflytande. Jag tycker därför att det är bra att både studenter och lärare deltar – så att hela lärosätet kan förstå vikten av studentmedverkan i pedagogik, säger hon.

SELMA SEDELIUS och JOACHIM BRINK

Fotnot. Nästa högskolepedagogiska konferens kommer att äga rum år 2019.

"Det är många som beklagar sig när det gäller pedagogik. Därför tycker jag att det är bra att delta här och lyssna på hur man kan göra istället", säger Nadine Scheffler som läser det miljövetenskapliga programmet. Bild: JOACHIM BRINK

"Jag tycker att det är bra att både studenter och lärare deltar – så att hela lärosätet kan förstå vikten av studentmedverkan i pedagogik", säger studenten Anneli Edland som läser till förskollärare. Bild: JOACHIM BRINK

"Det blev väldigt tydligt under dagen att det finns ett stort behov av den här sortens inspirationstillfällen och kunskapsutbyten", säger Jeanette Sjöberg, föreståndare för Högskolan i Halmstads högskolepedagogiska centrum (HPC). Bild: JOACHIM BRINK

Vicerektor Pernilla Nilsson.

Årets konferens var den andra i ordningen. Den första hölls 2015. Bild: DAN BERGMARK

Sidan uppdaterad 2017-11-24