Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-07-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-07-06

Digitalisering och lärares professionsutveckling i Almedalen

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik, och Anne-Christine Hertz, verksamhetschef vid Hälsoteknikcentrum Halland, fanns på plats i Almedalen i veckan. De diskuterade digitaliseringens utmaningar och professionsutveckling för lärare och skolledare.

– Under Almedalsveckan har digitalisering varit ett genomgående tema. Digitalt laborativt centrum och den forskning och utbildning som vi genomför i Halmstad kopplat till digitalt lärande har lyfts av allt från Helene Hellemark Knutsson till SKL och andra politiker. Det är verkligen roligt att Halmstad finns så tydligt med på den nationella kartan gällande digitalt lärande och lärarutbildning, säger Pernilla Nilsson och fortsätter:

– I övrigt har det funnits mycket intressant att lyssna på. Högskolans profilområden hälsoinnovation och smarta städer och samhällen ligger rätt i tiden och seminarierna i Almedalen visar att det finns många olika perspektiv att lyfta in i dessa områden.

Det digitala samhällets utmaningar

I måndags medverkade Pernilla Nilsson på seminariet ”Medborgarskap i det digitala samhället – hur då då?”. Där diskuterade hon det digitala samhällets utmaningar tillsammans med experter från Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.

Digitalisering utmanar befintliga strukturer och öppnar för nya möjligheter för hur vi lever, konsumerar, roar oss, reser, umgås, kommunicerar och lär oss. Den ger också nya förutsättningar för utbildning, demokrati och medborgarskap. Vad betyder digitaliseringen för patienter, bankkunder, mediakonsumenter, elever och lärare?

Se filminspelning av ”Medborgarskap i det digitala samhället – hur då då?”länk till annan webbplats.

Se Högskolan i Skövdes film om seminariet:

Professionsutveckling för lärare och skolledare

Pernilla Nilsson var även med i panelen för seminariet ”Professionsutveckling för fler skickliga lärare och skolledare – hur då?”. Seminariet handlade om Skolkommissionens förslag på nationella professionsprogram, och tillsammans med politiker, skolhuvudmän och Lärarförbundets ordförande diskuterade Pernilla Nilsson betydelsen av att stärka lärarprofessionen samt akademins och den praktiknära forskningens roll i detta. Seminariet arrangerades av Lärarförbundet och Moderaterna.

Se filminspelning av ”Professionsutveckling för fler skickliga lärare och skolledare – hur då?”.länk till annan webbplats


Digitala lösningar i offentlig verksamhet

Anne-Christine Hertz, verksamhetschef vid Hälsoteknikcentrum Halland, Högskolan i Halmstad, var en av de medverkande på Region Hallands seminarium ”Digitala lösningar i offentlig verksamhet – hur möter vi utmaningar och växlar upp tempot?” på onsdagen.

Seminariet handlade om hur offentlig sektor i Sverige kan utvecklas inom digitalisering och smartare tjänster. Vad finns det för strukturella och emotionella utmaningar och hur kan tempot i digitaliseringen växlas upp?

Se filminspelning av ”Digitala lösningar i offentlig verksamhet – hur möter vi utmaningar och växlar upp tempot?”.länk till annan webbplats


Text: IDA LÖVSTÅL

Digitalisering i offentlig sektor var temat på ett seminarium med bland andra Anne-Christine Hertz, verksamhetschef på Hälsoteknikcentrum Halland. Bild: MARTIN ÅDAHL, Region Halland

Pernilla Nilsson deltog i paneldiskussion om professionsutveckling för lärare och skolledare i Almedalen.

Sidan uppdaterad 2017-07-06