Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-07-13

Ekonom, sjuksköterska och lärare – fortsatt populära utbildningar vid Högskolan i Halmstad

I dag har alla som sökt ett program eller en kurs vid ett av Sveriges lärosäten fått sitt antagningsbesked. Högskolan i Halmstad erbjuder i höst 121 kurser och 60 program, och totalt är 7 738 personer antagna i det första urvalet. Det är en ökning med 8 procent från 2016.

Drygt 20 000 personer ansökte i våras till höstens kurser och program. Nu när antagningssiffrorna är officiella, kan det konstateras att de fyra ekonomprogrammen precis som förra året är populära och antalet platser utökas därför något till hösten. Även förskollärarutbildningen och de två grundlärarprogrammen har ett högt söktryck. Antalet platser till dessa tre program har utökats till hösten och betydligt fler studenter är antagna (se tabell 1). Sjuksköterskeprogrammet är fortsatt mycket populärt, både med Halmstad och Varberg som studieort. Det är i storleksordningen tio gånger fler reserver än antagna till dessa program, något som tydligt indikerar populariteten, även om antalet reserver har minskat jämfört med hösten 2016 (se tabell 1).

– Att vi har ett högt söktryck på dessa program visar att programmen har ett gott rykte och håller en hög kvalitet, säger Pernilla Nilsson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor vid Högskolan i Halmstad.

För Högskolans utbildningsprogram inom teknik och natur minskar överlag antalet antagna. Till flera av dessa program finns inga reserver utan alla behöriga har kommit in. Undantagen är mekatronikingenjör, energiingenjör, IT-forensik och informationssäkerhet samt civilingenjör i datateknik, där antalet antagna ökar jämfört med förra året.

– Det är verkligen synd att inte fler väljer att läsa naturvetenskap och teknik. Dessa ämnesområden är viktiga för svensk välfärd och utveckling. Samtidigt är det roligt att se att till exempel vårt civilingenjörsprogram i datateknik har ökat sedan förra året, säger Pernilla Nilsson.

Sommaröppet på Högskolan för blivande studenter

På fredag nästa vecka, den 21 juli, har Högskolan i Halmstad bjudit in alla sökande till Sommaröppet, där de får chansen att bekanta sig med Högskolan och campus. Personal, studenter och representanter från Halmstad studentkår finns på plats för att svara på frågor inför beslutet att tacka ja till en plats vid Högskolan i Halmstad.

De som har fått sitt antagningsbesked i dag måste tacka ja senast den 28 juli – detta gäller både för antagna och reserver – för att inte förlora sin plats. Ett andra antagningsbesked kommer den 3 augusti.

Tabell 1: Populära utbildningar vid Högskolan i Halmstad

Antalet antagna och antalet reserver i första urvalet för hösten 2017 samt motsvarande siffror för hösten 2016.


Antagna

Reserver

Antagna

Reserver

Utbildning

HT2017

HT2017

HT2016

HT2016

Förskollärarutbildning

100

190

60

389

Grundlärarutbildning (åk 4–6)

100

41

50

151

Grundlärarutbildning (åk F-3)

100

59

75

172

Bygg- och fastighetsekonomprogrammet

110

292

90

473

Civilekonomprogrammet

115

658

105

786

Ekonomprogrammet

78

571

62

631

Internationella marknadsföringsprogrammet

100

224

85

283

Sjuksköterskeprogrammet (Halmstad)

70

788

70

1062

Sjuksköterskeprogrammet (Varberg)

70

529

65

782

Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap

60

242

60

248

Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete

60

238

60

173

Samhällsförändring och social hållbarhet

120

102

95

190

Affärssystemprogrammet

70

116

70

136

Digital design och innovation

85

119

75

98

IT-forensik och informationssäkerhet

100

159

90

189

 

 

Text: LOUISE WANDEL

Foto: HANNA CARMVALL och JOACHIM BRINK

I dag har alla de som sökt en utbildning på landets högskolor och universitet fått sitt antagningsbesked.

Antagningsbesked kom i dag.

7 738 personer är antagna till höstens kurser och program vid Högskolan i Halmstad – en ökning med 8 procent från 2016. Foto: JOACHIM BRINK

Information från Universitets- och högskolerådet, 13 juli 2017:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I dag har Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelat 269 291 personer att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Antalet antagna har ökat med 0,5 procent i år jämfört med hösten 2016, då 267 966 personer antogs till utbildningar på svenska universitet och högskolor.

20 universitet och högskolor ökar sin antagning höstterminen 2017 jämfört med höstterminen 2016.

Sidan uppdaterad 2017-09-04