Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-06-01

Efter tre kvarts workshop kunde eleverna framföra ett sexstämmigt musikstycke tillsammans på sina mobiler.

Elever skapar orkestermusik med mobiltelefoner

Mobiltelefoner kan i dag användas till det mesta, även som innovativa musikinstrument i en orkester. Det fick 13 elever från Östergårdsskolan erfara under en workshop på Högskolan i måndags. Workshoppen var ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Umeå universitet.

– Tanken är att genom ny teknik undersöka och utveckla nya former av musikaliskt samspel, berättar Anders Lind, som är projektledare, tonsättare och konstnärlig lektor vid Umeå universitet.

Eleverna går i årskurs 7 och läser musikklass på Östergårdsskolan. Genom webbläsaren i sina mobiltelefoner fick de öppna en webbapplikation, och efter en kort genomgång på plats med Anders Lind började musiken flöda och ta form. Efter tre kvarts experimenterande och ytterligare instruktioner framförde eleverna slutligen ett sex minuter långt musikstycke i sex stämmor.

Spelanvisningar på mobilen

Anders Linds forskning går ut på att utveckla den webbapplikation som eleverna fick testa.

Den består av ett animerat notationssystem, som ger spelanvisningar och fungerar som dirigent. Grafiken påminner snarare om dataspel än om traditionell notation.

Användaren behöver alltså inte ha en musikalisk bakgrund eller kunna noter för att vara med och spela. En utgångspunkt är just att göra musikskapandet tillgängligt för nya grupper.

– Det är ett sätt att demokratisera det musikaliska samspelet och den samtida konstmusiken. Och förhoppningsvis ge spännande upplevelser som inspirerar och berör, säger Anders Lind.

Kan bli nya samarbeten

Workshoppen var ett första ”test” och förhoppningen är att det kan bli fler samarbeten framöver.

– Digitalt laborativt centrum är ett mycket spännande forum. Vi har skissat lite på framtida samarbete, men vi har inga konkreta planer i nuläget, säger Anders Lind.

Förenar teknik och estetik

Cecilia Björkén-Nyberg, universitetslektor i engelska på Högskolan i Halmstad, tycker att projektet passar väl in i Högskolans profil och satsningen på Digitalt laborativt centrum.

– Här förenas teknik – som DLC står för – och estetik, och blir något nytt och spännande. Det här visar hur vi genom ny teknik kan vara värdeskapande och få möjlighet att inkludera nya grupper i samhället, som annars kanske inte har tillgång till det kulturella kapitalet.

Att spela i en mobiltelefonorkester kräver full fokus. Eleverna läser i Halmstads musikklasser på Östergårdsskolan.

Ljudet som verktyg för lärande och skapande

Cecilia Björkén-Nyberg har själv ett varmt intresse för ljudet som verktyg för hälsa, lärande och skapande, samt för hur ny teknik ger möjlighet att nå ut bredare i samhället. Hon har bland annat forskat om ljudböcker och har nyligen inlett ett projekt som i korthet går ut på att experimentera med inläst lyrik.

– Dagens workshop var spännande och förhoppningsvis kan vi utveckla detta vidare i Halmstad tillsammans med Anders. Här kan vi bryta ny mark och använda det vi är duktiga på, som digitalisering och teknologi, och tillämpa på nya områden, säger Cecilia Björkén-Nyberg.

Text och bilder: IDA LÖVSTÅL

Filmklipp: JENNY BISIACH


Man behöver inte kunna noter för spela i en mobiltelefonorkester. Systemet påminner snarare om dataspel än om traditionell notation.

Anders Lind har tidigare jobbat med flera experimentella musikprojekt, bland annat skapat orkesterverk med inspelade röster.

Eleverna fick animerade spelanvisningar genom en webbapplikation.

”Det här visar hur vi genom ny teknik kan vara värdeskapande och få möjlighet att inkludera nya grupper i samhället”, säger Cecilia Björkén-Nyberg, universitetslektor i engelska på Högskolan.

Sidan uppdaterad 2019-02-04