Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-03-16

Följ med till framtidens klassrum

Högskolan i Halmstad satsar på nya ämneslärarutbildningar i naturkunskap, bland annat med inriktning matematik – ämnen där lärarbristen är akut. Med Digitalt laborativt centrum (DLC) som nav vill lärosätet utbilda framtidens lärare som tillsammans med sina elever tar sig an samhällets utmaningar och möjligheter i den digitaliserade skolan. Redan nu finns möjlighet till en rundtur i framtiden klassrumlänk till annan webbplats.

Ta en rundtur i DLC och kolla in framtidens klassrum.

Ansökningsperioden till höstens högskoleutbildningar är i gång. I Högskolan i Halmstads utbud finns tre nya ämneslärarutbildningar för gymnasiet: två i naturkunskap, med matematik eller engelska som andraämne, samt en i svenska, med engelska som andraämne. Utbildningarna är anpassade för att möta framtidens elever, på deras plattformar och på deras villkor.

Tänk bort gamla mönster och se nya möjligheter

– Det finns mycket teknik i skolan i dag, men det råder brist på kunskap om hur man använder tekniken för att utveckla elevernas lärande. Där ser vi ett stort behov av kompetensutveckling till blivande och redan verksamma lärare, något som vi arbetar med i forskning, utbildning och samverkan, säger Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik och vicerektor med ansvar för utbildning på Högskolan i Halmstad.

Det har historiskt sett varit svårt att attrahera lärarstudenter i naturvetenskapliga ämnen. Utbildningar har lagt ner och bristen på lärare är akut.

– Det gäller att vi gör det här riktigt bra och visar att vi gör något som inte alla andra gör. Kombinationen av den naturvetenskapliga kompetensen på lärosätet, ämnesdidaktiken och vårt digitala labb, gör oss unika. Vi är stolta över det vi har här och vi vill gärna visa upp det, säger Pernilla Nilsson, som är övertygad om att Högskolan kan skapa en lärarutbildning för framtiden. En utbildning där de blivande lärarna får verktygen att inspirera och utbilda kommande generationer utifrån deras livsvillkor och de samhällsutmaningar vi ser. Dessa handlar både om digitalisering och om frågor som rör till exempel hållbar utveckling.

Vuxenvärlden måste komma ikapp

– Det är vi i vuxengenerationen som behöver ta oss över digitaliseringens trösklar. Barnen och ungdomarna är redan där, konstaterade Håkan Cajander, föreståndare för DLC, när han nyligen visade ordföranden i Lärarförbundet, Johanna Jaara Åstrand, finesserna i de flexibla lokalerna, där alla rum kommunicerar, alla kan dela sina idéer trådlöst och fasta whiteboard och statiska installationer är bannlysta.

"Här finns världens chans"

Johanna Jaara Åstrand var nyligen på Högskolan i Halmstad för att presentera åtgärder för ett digitalt språng i den svenska skolan, där strategi, kompetensutveckling och ökad forskning utgör hävstången. Förbundsordföranden ser Högskolans digitala laborativa centrum som en plattform där språnget redan nu är möjligt.

– Jag tror att DLC kommer att spela en jättestor roll och det finns världens chans nu som lärarstudent att få vara med och bygga ny kunskap, ta del av ny kunskap och bli en viktig spelare i att utveckla nya metoder för lärande.

Vicerektor Pernilla Nilsson visade Johanna Jaara Åstrand Högskolans digitala laborativa centrum, DLC. Lärarförbundets ordförande ser DLC som en unik miljö för digitalt lärande.

Pernilla Nilsson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning.

Sidan uppdaterad 2017-05-24