Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-05-11

Gröna företagare på skolbänken

För företagare och rådgivare som arbetar med gröna näringar inom jord, skog och vatten utvecklas det unika magisterprogrammet GAIN – Green Agri Industry Innovation. Forskare och lärare inom forskningsområdet grön innovation står bakom utvecklingen och genomför utbildningen. I april avslutades den första kursen och deltagarna fick presentera sina affärsmodeller inför sakkunniga.

Bakre raden från vänster: Ingmari Müller-Uri, Henrik Barth, Monica Bondeson, Gill Croona, Carl-Johan Bertilsson, Per-Ola Ulvenblad. Främre raden från vänster: Christina Törnvall, Eivor J Gavie, Bengt Everås och Ingvor Johansson.

Under avslutningsdagen fick kursdeltagarna presentera sina arbeten kring företagsutveckling och affärsmodell för kursens lärare, Henrik Barth och Per-Ola Ulvenblad, Högskolan i Halmstad, samt för tre experter från näringslivet, Per Greiff, SEB Halmstad, Emil Johansson, ALMI och Anders Richardsson, LRF Halland.

Tuff men konstruktiv kritik

Deltagarna fick besvara tuffa men konstruktiva frågor när de presenterade sina affärsmodeller.

– Om jag inte hade gått den här utbildningen hade jag fått anlita dyra konsulter, nu har jag har fått redskap så att jag kan tänka och agera på egen hand, berättar Gill Croona som driver en hälsogård i Grimeton utanför Varberg.

Kursdeltagarna har olika inriktning på sitt företagande inom gröna näringar, såsom mejeri och osttillverkning, utbildning, rehab och hälsa, skogsbruk, köttproduktion samt transport.

Viktiga inspel till stödfunktioner

En av deltagarna är Ingvor Johansson, landsbygdsutvecklare vid Länsstyrelsen, hon berättar att det är viktigt att få ta del av denna kunskap och nätverk i sin roll som rådgivare:

– Att få ta del av gröna företagares tankar och problem gör att vi kan förstå förutsättningarna för företagare bättre, vilket gör att vi också kan hjälpa dem på bästa sätt.

Text: IDA FRIDVALL
Bild: HENRIK BARTH

Se filmen där några av kursdeltagarna berättar om sina upplevelser av kursen och vad det har gett dem.

Fakta om GAIN

Magisterprogrammet GAIN utvecklas inom forskningsområdet "grön innovation" och kurserna tas fram i samarbete med partnerorganisationerna Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Rådgivarna Sjuhärad, LRF Konsult Halmstad och Växa Sverige.

Kurserna är upplagda på halvfart och kvartsfart så att det ska vara möjligt för företagare att delta i utbildningen parallellt med företagandet. I kursen ”Innovativt affärskapande – konsten att tänka nytt” har deltagarna fått möta framgångsrika entreprenörer inom gröna näringar som har hållit seminarier om sitt företagande. Deltagarna har fått utveckla sina affärsmodeller både ur ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv.

Programmet har finansierats av KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) genom satsningen Expertkompetens för innovation. En KK-stiftelsesatsning inom expertkompetens för innovation innebär att utbildningen ska vara anpassad för näringslivet och ges på avancerad nivå. Kurserna inom en expertkompetensutbildning utvecklats tillsammans med samarbetspartner för att matcha kompetens- och utvecklingsbehov i näringslivet med den kunskap och kompetens som finns i starka akademiska forskningsmiljöer.

Under hösten 2017 startar nästa kurs inom GAIN: Självledarskap och coachande ledarskap för innovation.

Sidan uppdaterad 2017-10-03