Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-03-01

Hälsoinnovation i centrum i många projekt på Högskolan

På onsdagen lanserade Tema hälsoinnovation sin årsberättelse för 2016. I den sammanfattas flera av de breda satsningar med interna och externa samverkansparter som sker inom hälsoinnovation. Årsberättelsen presenterades i samband med Tema hälsoinnovations månatliga seminarium.

– Årsberättelsen är ett spännande och viktigt dokument och ger en bild av allt arbete som sker på Högskolan. Det är ett sätt att visa de satsningar som görs och alla de samarbeten som sker med externa aktörer inom området hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad, säger Ingela Skärsäter, programchef för Tema hälsoinnovation.

Ingela Skärsäter, programchef för Tema hälsoinnovation, med årsberättelsen för 2016.

Årsberättelsen är den andra i ordningen, 2015 års version trycktes upp och delades ut i ett tusental exemplar till medarbetare och externa samverkansparter.

Projekt lyfts fram

I årsberättelsen lyfts ett axplock av Högskolans projekt fram. Bland annat presenteras CORE2016-projektet Hållbar uppväxt, ett projekt som drivs av Jens Nygren och Petra Svedberg, där Högskolans forskning kring barn och unga inventeras och presenteras.

Ett annat projekt är Cecilia Björkén-Nybergs forskning om ljudböcker och hur de kan fungera som ljudterapi för personer med utmattningssyndrom.

– Nytt för i år är att vi presenterar några av de många studentprojekt som har utvecklats under 2016. Det känns roligt att också få visa upp vad våra duktiga studenter skapar. Det är en väldigt stor och viktig del av det Högskolan gör, säger Ingela Skärsäter.

Några andra projekt som lyfts fram är:

  • HICube-projekten, som är ett samarbete mellan Högskolan, Region Halland, de halländska kommunerna samt Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • ONCIRI-projektet, där forskare från Högskolan tillsammans med företagen Eleiko Group och Rantzows sport utvecklar träningsredskap så att alla barn kan träna och idrott
  • Projektet Golvmaterial mot fallskador, i vilket olika golvmaterial indexeras utifrån skaderisken vid fall
  • referat från Health Innovation Summer School respective Health Innovation Day
Sidan uppdaterad 2017-05-24