Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-12-01

Högskolan i Halmstad blir ett riksidrottsuniversitet 2018

Högskolan i Halmstad blir ett riksidrottsuniversitet 2018. Beslutet har fattats av Riksidrottsförbundet som ett led i att utveckla svensk idrott.
– Det här glädjer oss mycket och innebär att idrott som ett av högskolans profilområden stärks, säger Urban Johnson, som är professor i psykologi med inriktning idrott, samt ansvarig för Hallands idrottsakademi.

Urban Johnson, professor psykologi inriktning idrott vid Högskolan i Halmstad, samt ansvarig för Hallands idrottsakademi.

Urban Johnson, professor psykologi inriktning idrott vid Högskolan i Halmstad, samt ansvarig för Hallands idrottsakademi.

Högskolan i Halmstad ges i samarbete med Malmö högskola möjlighet att bli riksidrottsuniversitet från och med 2018. Ett riksidrottsuniversitet arbetar bland annat med utbildning, praktiknära forskning och anpassade universitetsstudier.

– Idrott har alltid varit en del av Högskolan i Halmstad och möjligheten att bli ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet ger oss bättre nationell synlighet och är en kvalitetsstämpel på vår kompetens. Genom praktiknära forskning kommer vi som lärosäte nu att kunna bidra ännu mer till kunskapsutveckling inom svensk idrott. Med fler riksidrottsuniversitet får vi dessutom bra förutsättningar för ett nationellt forum i frågor som på alla sätt utvecklar svensk idrott, säger Urban Johnson.

Riksidrottsförbundet vill att fler elitidrottare ska kunna kombinera sin elitidrottssatsning med studier. Därför satsar man nu på att ge fler lärosäten möjlighet att bli riksidrottsuniversitet och elitidrottsvänligt lärosäte. Högskolan i Halmstad är redan ett elitidrottsvänligt lärosäte, med bland annat utbildningsprogrammet Professionell idrottskarriär och arbetsliv (180hp) för elitsatsande idrottare, och tar nu alltså ytterligare ett kliv framåt.

– Att kunna ge fler möjlighet att kombinera elitidrott med akademiska studier ska ge fler svenska medaljer och elitidrottare som lyckas även efter sina idrottskarriärer, säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet.

Ytterligare en anledning till Riksidrottsförbundets satsning på högskolorna är att man vill få bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar och bättre stöd till aktiva.

– Högskolan i Halmstads målsättning är att vidareutveckla ett sammanhållet elitidrottscentrum med tvärvetenskaplig kompetens, med bas i forskning och utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. Detta lyfter dessutom fram Halmstad som en idrottsstad och ger förutsättningar för fortsatt starka samarbeten i sydvästra Sverige, säger Urban Johnson.

Sidan uppdaterad 2017-12-01