Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-06-09

Jörgen Persson och Gun-Britt Lydén nya hedersdoktorer vid Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad har utsett två nya hedersdoktorer: Jörgen Persson, bordtennisspelare och känd idrottsprofil, och Gun-Britt Lydén, ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad.

Jörgen Perssons idrottskarriär är både lång och kantad av framgång. Nu kan han även lägga "hedersdoktor" till titlarna.

Jörgen Persson har en lång och framgångsrik idrottskarriär bakom sig – han har framträtt på den internationella bordtennisarenan i nästan 30 år. Han har vunnit VM-guld i singel och i lag samt flera EM-guld. Han har också representerat Sverige vid sju olympiska spel, senast 2012.

– Det är fantastiskt roligt och oerhört hedrande. Högskolan är en mycket viktig spelare i Halmstad med omnejd, och att bli uppmärksammad i ett akademiskt sammanhang gör mig mycket glad. Jag har vunnit många tunga titlar under min långa idrottskarriär, men att få titulera sig doktor Persson så här på äldre da’r smäller väldigt högt! säger Jörgen Persson i en kommentar till utnämningen.

Jörgen Persson utnämns till hedersdoktor i hälsa och livsstil.

För de anhörigas talan

Gun-Britt Lydén är ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad, en av Anhörigas riksförbunds medlemsföreningar. I sin roll för hon de anhörigas talan och påverkar politiskt och organisatoriskt för att lyfta in de anhörigas perspektiv i Halland.

– En utnämning till hedersdoktor är en stor heder och ära. Detta ger mig ny energi och motivation att fortsätta mitt arbete med problemställningar runt anhöriga och närståendes livssituation. Det är ett arbete som kan verka både lokalt och nationellt, samt förhoppningsvis bidra till Högskolans forskning på området, säger Gun-Britt Lydén.

Gun-Britt Lydén utnämns till hedersdoktor i hälsa och livsstil.

Framstående insatser

Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser med anknytning till Högskolans verksamhetsområde. Högskolan kan utse hedersdoktorer inom de tre områden som lärosätet har rätt att utfärda doktorsexamen inom – informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Det är Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd som utser hedersdoktorerna.

– Hedersdoktorerna har stor betydelse för Högskolan och vår verksamhet. Forsknings- och utbildningsnämnden hade fått in flera, mycket bra nomineringar till hedersdoktorer att ta ställning till. Gun-Britt Lydén har ett stort engagemang och stöder Högskolans deltagarstyrda ansatser när det gäller forskning och innovation inom profilområdet hälsoinnovation. Hennes arbete för att lyfta de anhörigas roll är fantastiskt och att hon nu kopplas ännu starkare till Högskolan ser vi som en stor tillgång, säger Verónica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, och fortsätter:

– Nämnden menar att Jörgen Perssons stöd till Högskolans utbildningar och forskning kopplade till idrott och hälsa är en mycket stor möjlighet och tillgång. Det är ett viktigt område och Jörgen blir här en fantastisk ambassadör för Högskolan.

Promoveras i höst

Jörgen Persson och Gun-Britt Lydén promoveras officiellt vid Högskolans akademiska högtid i höst.

Högskolan i Halmstad har sedan tidigare tre hedersdoktorer: Nicolas Hassbjer (informationsteknologi, 2011), Jan Einar Blomquist (innovationsvetenskap, 2011) och Maj-Britt Sandlund (hälsa och livsstil, 2013).

 

Ur motiveringen till utnämningen av Jörgen Persson:

Född och uppvuxen i Halmstad är Jörgen Persson en stor förebild för både barn, ungdomar och vuxna inom området hälsa och idrott. Han har tidigare tilldelats Halmstads kommuns hedersbevis för att vara god ambassadör för sin idrott och för Halmstad. Tidigare har Jörgen Persson samarbetat med Högskolan, bland annat genom programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv, där bordtennis är en av två profilidrotter. Jörgen Persson var en av nyckelpersonerna som lyckades få lag-VM till Halmstad 2018, där Högskolan och svensk bordtennis samverkar. Jörgen Persson är en nyckel till Högskolans nära samverkan med Hallands idrottsakademi, Hallands Idrottsförbund och Svenska Bordtennisförbundet, bland annat i organisationen av den internationella konferensen "Sports Science Conference – The Science and Practice of Racket Sports for Improved Performance and Health" där internationell forskning och tillämpning kommer att presenteras.

Ur motiveringen till utnämningen av Gun-Britt Lydén:

Nästan var femte svensk i vuxen ålder uppger att de regelbundet hjälper någon äldre, sjuk eller funktionshindrad person. I gruppen 45–65-åringar är det nästan var fjärde. Gun-Britt Lydén gör genom sitt ideella arbete i anhörigföreningen en stor insats genom att lyfta upp en viktig och ofta glömd grupp i samhället. Gun-Britt Lydén och Anhörigföreningen i Halmstad är viktiga partner i flera av Högskolans forskningsprojekt som rör både patienter och anhöriga och därmed en viktig aktör inom Högskolans profilområdet hälsoinnovation. Anhörigföreningen är partner i ett stort antal forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad och bidrar till Högskolans samverkan med andra lärosäten och aktörer. Genom sin kunskap och attityd lyfter Gun-Britt Lydén in de anhörigas perspektiv, öppnar dörrar och främjar utvecklingen av Högskolans deltagarstyrda forskningsarbete.

Sidan uppdaterad 2017-06-09