Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-03-27

Många möten för framtiden när studenter och företag träffades under Arena Affärssystem

Företag och offentlig sektor, studenter från Affärssystemprogrammet, spontana möten, ”pitchar”, filmvisning, givande samtal om projektarbeten och framtiden – i tisdags var det dags för den andra upplagan av Arena Affärssystem.

Tredjeårsstudenterna ägnar under fem månader en del av sin tid åt VFU, verksamhetsförlagd utbildning, på olika företag och organisationer. I år har 27 affärssystemstudenter jobbat tillsammans med totalt 22 företag och offentliga organisationer. När projekten är slutförda samlas alla som har varit engagerade, och fler därtill, under evenemanget Arena Affärssystem. Omkring 150 personer kom till Högskolan och samtalade, tittade på posterutställningar och tog del av studenternas treminutersfilmer och tillhörande ”projektpitchar”.

2 studenter från Affärssystemprogrammet.

Amela Basic och Johan Gustafsson gjorde VFU på Ensolution. – Jag har fått större förståelse för hur viktigt det är med användbarhet och att anpassa ett affärssystem efter användaren. Det har i sin tur bidragit till att organisationen har fått större förståelse för sina system, säger Amela Basic. Efter utbildning börjar hon jobba på Datakraft i Värnamo inom ett traineeprogram, och Johan Gustafsson påbörjar ett traineeprogram på Acando i Göteborg.

Många blir anställda

Karin Lundgren från Ensolution AB, har i år handlett två studenter.

– Det är femte eller sjätte året som vi har haft praktikanter från Affärssystemprogrammet. Vi har också anställt många från programmet efter deras examen, och flera har stannat hos oss längre. Det är jätteroligt, säger hon.

Karin Lundgren säger att hon har ett nära samarbete med programansvariga Christer Rehnström och Lars-Göran Persson, bland annat tack vare att hon själv hade dem som lärare när hon studerade.

– Ensolution har även återkommit till Arena Affärssystem, som var nytt förra året. Det är en wow-upplevelse att få se, inte bara de studenter som vi haft hos oss, utan vad alla studenter har gjort, och deras presentationer och filmer. De gör det så bra, säger Karin Lundgren.

Brist på konsulter

Susanne Jonsson från EVRY Sweden hoppas på att kunna ta emot studenter på VFU nästa år.

– För oss är det viktigt att hålla kontakt med Högskolan, det är en otrolig brist på konsulter att rekrytera. För oss det är intressant att komma hit i dag och se vad studenterna har gjort.

Michael Lind från HFG AB var med som handledare redan förra året, han är nöjd med studenternas insatser.

– Det har varit jättebra, för oss har de varit till otroligt stor hjälp med implementeringen av ett affärssystem. Och jag tror att studenterna har lärt sig jättemycket, säger Michael Lind.

Omkring 200 timmar

Från början av november till mitten av mars lägger studenterna ungefär 200 timmar på sin VFU. Studenten Annie Gabrielsson har varit hos Phoniro och i sitt projekt jobbat mycket inför implementeringen av ett molnbaserat affärssystem.

– Det har varit väldigt lärorikt eftersom jag vill jobba som konsult framöver. Jag har lärt mig mycket om vad en kund vill ha ut av en konsult, det vill säga vad jag kan förvänta mig efter studierna, säger Annie Gabrielsson.

4 besökare på Arena Affärssystem

Peter Magnusson, Nibe AB (längst till vänster) och Jonathan Kunfu, Affärssystemprogrammet årskurs 1 (längst till höger) får lära mer om Jennifer Sundqvists och Annie Gabrielssons projektarbeten.

Verktyg för produkt- och resursplanering inom akutmottagning har varit fokus för studenterna Jacob Arvidsson och Viktor Åkerlund. De har utfört sina uppgifter på Hallands sjukhus, dels var för sig, dels tillsammans i diskussioner med varandra. De har framför allt satt sig in i verksamhetsutvecklingen genom Business Intelligence.

– Vi har tagit fram ett verktyg som periodiserar inflöde baserat på data tre år tillbaka. Det är underlag som ska användas till beräkningar av bemanning och kommande budget, säger Jacob Arvidsson.

En riktig och viktig insats

Jacob Arvidsson och Viktor Åkerlund tycker att det känns bra att ha gjort en insats som är ”på riktigt”:

– Det är värdefullt både för oss och för organisationen.

Jacob Arvidsson och Viktor Åkerlund och Per Johansson

Jacob Arvidsson och Viktor Åkerlund har gjort sin VFU, verksamhetsförlagd utbildning, på Hallands sjukhus. Per Johansson har varit deras handledare./

Per Johansson är verksamhetscontroller på Hallands sjukhus och har handlett Jacob Arvidsson och Viktor Åkerlund:

– VFU:n gör sjukhuset till en mer attraktiv arbetsgivare och visar att vi har denna typ av arbetsuppgifter och förhoppningsvis har studenterna haft det bra hos oss, säger Per Johansson och fortsätter:

– Studenterna ger en positiv effekt. Vi har fått ut mer av de här två killarna än vad vi har satt in. De har gjort viktiga saker.

Jacob Arvidsson och Viktor Åkerlund påpekar att VFU:n också har gett dem mycket tillbaka.

– Vi har kommit ut i arbetslivet, har fått en bild av verksamhetsutveckling och hur en stor organisation använder Business Intelligence i sina beslut, och hur underlag som tas fram används, säger Viktor Åkerlund.

Lars-Göran Persson och Christer Rehnström, båda lärare på Högskolan, ansvarar för Arena Affärssystem.

– Vi konstaterade i fjor att av 23 studenter som tog examen från utbildningen då, fick 60 procent fast jobb i en organisation som var representerad under Arena Affärssystem det året. Det här är en riktigt speed dating- och mingelplats.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: DAN BERGMARK

Linnea Karlberg och Elin Eriksson.

Itero är ett av sex partnerföretag till Arena Affärssystem.– Fördelen med att vara partnerföretag är att få kontakt med studenter för eventuell rekrytering, säger Linnea Karlberg och Elin Eriksson och från Itero, som gick själva ut Affärssystemprogrammet förrförra respektive förra året. Övriga partnerföretag i år är Little Fish, Direktkonsult, Ensolution, PS Automation och Jeeves.

Viktor Åkerlund berättar för besökare.

Efter studierna får Viktor Åkerlund anställning på PS Automation. Liksom flera av kurskamraterna har han även funderat en del på att driva egen verksamhet.– Jag och några kompisar har snackat om att starta företag längre fram, när vi har mer erfarenhet.

Nytt för Arena Affärssystem i år var att representanter för några av Högskolans labb och arenor fanns på plats för att presentera verksamheten och möta besökarna:

DLC, Digitalt laborativt centrum
ECH, Elektronikcentrum Halmstad
Fab Lab, Fabrication Laboratory
HCH, Hälsoteknikcentrum Hallandlänk till annan webbplats

3 besökare Arena Affärssystem

Karin Lundgren från Ensolution AB har i år varit handledare, och det har även Michael Lind från HGF AB. Linda Wennerholm, Länsstyrelsen i Hallands län, samarbetar med Högskolan på flera olika sätt.

Sidan uppdaterad 2018-03-23