Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-12-08

Med karriär i fokus

Den röda tråden i alla utbildningar vid Högskolan i Halmstad är att landa i en karriär, och att under sin studietid ges möjlighet till att samverka och nätverka med företag är en viktig del i detta. Den 6 december gästade företaget WSP Högskolan och bjöd på en föreläsning om deras företag samt yrkeskarriärer för ingenjörer, miljö- och naturvetare.

WSP inspirerade studenter i framtida karriärsval.

– Genom att delta i ett sådant här arrangemang ger studenterna sig själva en möjlighet att ta ansvar för sin framtid, säger Jenny Ståhl, utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

WSP är ett internationellt företag som jobbar med samhällsutveckling och arbetar med allt från olika sorters utredningar till projektering samt bygg- och projektledning.

– Jag tror att den här typen av aktiviteter är bra som ett första steg för att knyta kontakter med näringslivet, säger Elin Carling, VA-ingenjör på WSP.

Under kvällen delades studenterna in i två mindre grupper, ingenjörer för sig och miljö- och naturvetare för sig. I grupperna fick studenterna en större inblick i vilka karriär- och yrkesmöjligheter som finns för just dem.

– Det är roligt att möta studenterna och att kunna visa dem en bredare palett av hur stor arbetsmarknaden är för dem. Som ingenjör kan man arbeta väldigt brett, det är i stort sett bara individen som sätter gränserna, säger Elin Carling.

Kvällen avslutades med fika och mingel där studenterna kunde prata och nätverka med representanter från WSP. En kväll som kanske öppnade möjligheter för ett framtida examensarbete eller till och med en framtida karriär.

– Jag ser det som en självklarhet att vi som lärosäte ska samverka med företag och det är extra roligt med företag som finns i Halmstad. Den här kvällen var en första start på flera aktiviteter som Högskolan i Halmstad kommer att genomföra tillsammans med WSP. Jag är både stolt och glad att över 70 studenter valde att delta under kvällen, säger Jenny Ståhl.

Text: IDA FRIDVALL
Foto: JENNY STÅHL

Sidan uppdaterad 2017-12-08