Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-09-22

Nya medel till Högskolan i budgetpropositionen

Högskolan i Halmstad får ökade resurser de närmaste åren i regeringens nya budgetproposition. Anslag som bland annat ska satsas på ingenjörsutbildningar.

Regeringens nya budgetproposition har rubriken Samhällsbygget – investera för framtiden. I propositionen föreslås bland annat utökade resurser till högskoleutbildningar i hela landet.

– Detta är en positiv utveckling, med nya medel som ger lärosätet bättre långsiktiga planeringsförutsättningar inför kommande år, säger Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad, efter en hearing om budgeten vid regeringskansliet på torsdagen.

Totalt föreslås Högskolan i Halmstad få 9,8 miljoner mer för 2018, 17 miljoner mer för 2019 och 18,3 miljoner mer för 2020. Högskolans anslag för 2018 fördelas som 6,7 miljoner mer i grundutbildningsanslag och 3,1 miljoner mer i forskningsanslag. Samtliga siffror är jämförda med vad som föreslogs i föregående års budgetproposition.

Samhällsviktiga utbildningar i fokus

Den största delen av det utökade anslaget är 75 helårsstudenter som Högskolan får som en del av regeringens satsning på utbildning i hela landet. Det riktas också särskilda medel mot att bygga ut det regeringen benämner som "samhällsviktiga utbildningar". För Högskolan i Halmstad innebär detta att grundutbildningsanslaget bland annat ska användas för utbyggnad av ingenjörsutbildning. Andra exempel på hur Högskolan i Halmstad redan utökar inom samhällsviktiga utbildningar är den utbyggnad av platser vid lärarutbildningen som redan pågår, enligt tidigare budgetpropositioner. Ett annat steg i den riktningen är det pågående arbetet för att förbereda och ansöka om rättigheter för en ny socionomutbildning.

En ytterligare satsning i budgeten är en förlängning av den kvalitetssatsning på lärar- och förskollärarutbildning samt samhällsvetenskap och humaniora som startade år 2015, med höjda ersättningsnivåer för dessa utbildningsområden.

– Det är glädjande att regeringen vill satsa på utbildning i hela Sverige, och att satsningarna läggs på både högskolor och universitet, säger Stephen Hwang.

TEXT: JOACHIM BRINK och SELMA SEDELIUS

FAKTA: BUDGETPROPOSITIONEN

Regeringens budgetförslag finns samlat i den så kallade budgetpropositionen. Den innehåller bland annat:

  • Regeringens plan för ekonomin (finansplanen)
  • En bedömning av hur svensk ekonomi och de offentliga finanserna utvecklas
  • Regeringens förslag till hur statens utgifter ska fördelas
  • En beräkning av hur stora statens inkomster väntas bli de kommande åren

När regeringen har lämnat sitt budgetförslag till riksdagen påbörjas riksdagsbehandlingen.

(Källa: Regeringskansliet)

Sidan uppdaterad 2017-09-22