Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-09-26

Nytt pris för samverkan och innovation inrättas

Högskolan i Halmstad har inrättat ett pris för att uppmärksamma en person, eller grupp av personer, vid Högskolan som har varit särskilt framgångsrik i att samverka med samhälle och näringsliv. Priset består av, förutom äran så klart, ett stipendium om 10 000 kronor per person att användas i tjänsten för ändamål kopplat till samverkan och innovation.

Högskolan i Halmstad har sedan starten präglats av stark samverkan med samhälle och näringsliv. För att ytterligare stärka och betona Högskolans profil som ett innovativt och samverkande lärosäte, inrättar rektor nu ett pris. Priset ska utlysas årligen i syfte att uppmärksamma framgångar och insatser att genom samverkan stärka samhällsnyttan i Högskolan i Halmstads utbildning och forskning. Studentmedverkan är en särskilt motiverande komponent.

– Inom den svenska forsknings- och utbildningspolitiken utvecklas nya ansatser för att värdera och premiera samverkan och innovation. Samverkan har varit ett särskilt utmärkande kännetecken för Högskolan i Halmstad sedan dess tillblivelse, något som vi är stolta över och behöver hitta sätt att uppmärksamma. Detta pris är ett steg i den riktningen, förklarar vicerektor Anders Nelson.

Personal och studenter kan nominera

Personal och studenter vid Högskolan i Halmstad kan nominera en eller flera kandidater. Både akademisk personal och stödpersonal som är anställda vid Högskolan i Halmstad kan nomineras. Pristagaren utses av ett råd för samverkan och innovation, och priset kommer att delas ut i samband med Högskolans akademiska högtid.

– Att dela ut priset i samband med vår akademiska högtid känns mycket bra, då vi firar den tillsammans med företrädare för många av våra samverkanspartner, säger Anders Nelson.

En arbetsgrupp med representanter från alla akademier utser pristagaren.

YLVA OLSSON

Fotnot. Högskolan har sedan tidigare ett pedagogiskt pris som delas ut till en lärare som har varit särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande.

Sidan uppdaterad 2018-08-28