Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-03-22

Offentlighetsprincipen i fokus vid journalistbesök

Tisdagen 21 mars besökte Anders Holmer, journalist på Hallandsposten, statsvetar- och sociologistudenter. Temat för seminariet var offentlighetsprincipen och erfarenheter från fältet.

Anders Urbas, lektor statsvetenskap:

– Seminariet var en del i våra delkurser som handlar offentlig förvaltning. Under den senaste veckan har vi haft offentlighetsprincipen och speciellt allmänna handlingar i fokus. Det är ett särskilt viktigt moment i dessa tider då centrala värden som öppenhet och granskningsbarhet i offentlig sektor hotas av företagstänkande och privatisering.

Allmänna handlingar och meddelarfrihet

Under seminariet gav Anders Holmer olika exempel från arbetet gentemot myndigheter och kommunala bolag, exempelvis när myndigheter inte vill lämna ut allmänna handlingar som är offentliga.

Han tog även upp meddelarfriheten och efterforskningsförbudet – det vill säga rätten för anställda i offentlig sektor att lämna uppgifter till massmedierna och förbudet för arbetsgivaren att efterforska källor.

Behov av kunskap om arbete i offentlig sektor

Även studenterna lyfte viktiga frågor. En var om man som enskild tjänsteman kan straffas om man inte agerar korrekt vid exempelvis diarieföring av allmänna handlingar.

Jette Trolle-Schultz Jensen, kursansvarig i sociologi:

– Det var ett intressant seminarium som tydligt visar behovet av att alla studenter behöver få med sig kunskaper om hur det är att arbeta i eller gentemot offentlig sektor.

Anders Holmer arbetar som journalist på Hallandsposten. I en gästföreläsning för statsvetar- och sociologistudenter berättade han om offentlighetsprincipen och vad den konkret innebär i hans jobb.

Sidan uppdaterad 2017-03-22