Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-06-20

”På flykt och försvunnen” – en ny uppdragsutbildning

Varje år kommer många ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl. Deras levnadsöden och bakgrund varierar, men de har alla gemensamt att de befinner sig i en utsatt situation. I höst ges ”På flykt och försvunnen”, en utbildning för personal som arbetar på hem för de här barnen.

Länsstyrelsen i Hallands län och Högskolan i Halmstad erbjuder tillsammans en fortbildning på fyra heldagar. Kompetensutvecklingen riktar sig till personal som möter de ensamkommande barnen, det vill säga minderåriga som utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare flyr till Sverige för att söka asyl.

Syftet är att personalen ska få ny kunskap och kompetens inom förändringar i regelverket och de stora utmaningarna som det innebär att arbeta med barnen – och att barnen därmed ska bli bättre omhändertagna:

– Det handlar om att bygga upp starka ramar kring barnen. Boendena är viktiga och det kan vara tufft att arbeta där. Vi utbildar personalen för att det ska bli ett bättre möte, de ska vara bättre förberedda och orka lite mer, säger Camilla Bagler vid Högskolan i Halmstad.

Utbildning i samverkan

Bakgrunden till utbildningen är att länsstyrelsen på ett nationellt plan har gjort en kartläggning som bland annat visar att många ensamkommande barn försvinner från boendena. Många utsätts också för övergrepp och hamnar i missbruk. Högskolan i Halmstad fick frågan i våras om möjligheterna att vara med och ta fram en uppdragsutbildning:

– Dels kan vi bidra med forskningssäkrad eller på annat sätt välgrundad kunskap, dels är vi proffs på att jobba med utbildning, säger Camilla Bagler och Heike Peter.

Heike och Camilla mot en blå vägg

Heike Peter är universitetslektor inom religionsvetenskap och har stor kunskap om samspelet mellan kulturer. Camilla Bagler har tidigare har jobbat med olika integrationsprojekt och utbildningar med integrationsfokus.

Utbildningen startar i september och pågår under fyra heldagar med två veckors mellanrum. Föreläsningar följs av workshoppar, så att innehållet går från det mer övergripande till att bli allt mer konkret, berättar Heike Peter.

– En önskan med utbildningen är att personalen får en ”verktygslåda”, med verktyg att kunna använda i olika situationer. Så att kunskapen kan omsättas i praktiken, säger hon.

Regler och nya lagar kommer exempelvis Migrationsverket och polisen att komma och informera om.

Utvärderas

Guitta Atallah Hajj är integrationssamordnare vid Länsstyrelsen i Hallands län och kursansvarig för utbildningen På flykt och försvunnen:

– Det är viktigt att fånga upp de nya regelverken och kompetensutveckla vår personal i länet. Vi uppskattar också samverkan med Högskolan och efter utbildningen får vi utvärdera resultatet för att se hur vi fortsätter med detta viktiga arbete, säger Guitta Atallah Hajj.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Foto: KRISTINA RÖRSTRÖM samt LÄNSSTYRELSEN

Guitta vid länsstyrelsen

Guitta Atallah Hajj är integrationssamordnare vid Länsstyrelsen i Hallands.

Mer om På flykt och försvunnen

Utbildningsdagarna har olika teman:

  • Första mötet
  • Regelbruket
  • Med hälsan i behåll
  • Möta barn på flykt

Gästföreläsare är bland annat Laid Bouakaz, universitetslektor vid Malmö högskola, och Katia Wagner, journalist och författare till boken Pojkarna och de ensamma poliserna. Rädda Barnen, Migrationsverket, Noaks ark, Polisen, Samordningsförbundet och barnhälsovården är andra medverkande.

Sidan uppdaterad 2017-09-14