Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-03-10

Professor lämnar sin tjänst efter många konflikter

Den professor som har anklagat Högskolan och kolleger för mobbning och forskningsfusk i en rad ärenden har nu lämnat sin anställning på Högskolan i Halmstad efter en överenskommelse med arbetsgivaren. Högskolans ledning ser detta som den bästa lösningen för Högskolan, för alla som berörts av de konflikter som funnits runt professorn, liksom förhoppningsvis även för professorn själv.

Professorn har både internt och i olika massmedier beskrivit sin upplevelse av att vara mobbad och utfryst, anklagat kolleger för att ha stulit hans forskning, samt för att ha skönmålat Högskolans forskning inom folkhälsoområdet i samband med ansökan om forskarexamensrättigheter. Högskolan har genomfört en rad utredningar kopplat till de olika anmälningar som professorn har gjort, och har dragit följande slutsatser:

  • Högskolan har inte utsatt honom för kränkande särbehandling eller mobbning.
  • Ingen oredlighet i forskning har förekommit.
  • Högskolans ansökan om forskarutbildningsrättigheter var inte skönmålad.
  • Det har funnits betydande konflikter och samarbetssvårigheter såväl med anställda vid Högskolan som med externa samarbetsparter i dessa ärenden.
  • Det finns medarbetare som har mått dåligt av konflikterna med professorn, men som inte velat vara lika offentliga som han med sina upplevelser.

– Högskolan i Halmstad har tagit utredningarna runt professorn på stort allvar, liksom vi har ansvar att göra med alla arbetsmiljöärenden. Vi har som arbetsgivare och myndighet ett ansvar att se till helheten och till alla medarbetares och studenters välbefinnande. Utifrån detta har vi arbetat för att konstruktivt komma vidare i frågan och nu gjort en överenskommelse som vi uppfattar att både Högskolan och professorn är nöjda med, säger vikarierande rektor Thorsteinn Rögnvaldsson.

 

 

Sidan uppdaterad 2017-03-14