Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-04-21

20 067 personer sökte till Högskolans utbildningar och program i år.

Så många har sökt till Högskolan i Halmstad i höst

Strax över 20 000 personer har sökt Högskolans kurser och program inför hösten. De mest populära utbildningarna är civilekonomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet, som tillsammans har över 4 200 sökande.

Tisdagen den 18 april var sista dagen att söka till höstens kurser och program på universitet och högskolor.

Ansökningsstatistiken visar nu att antalet sökande till Högskolan i Halmstad minskade något, från 21 941 förra året till 20 067 i år.

– Det följer en trend som syns i hela landet, med något lägre siffror, särskilt bland mindre och medelstora högskolor, och sett ur det perspektivet är det ett relativt litet tapp, säger Pernilla Nilsson, vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor på Högskolan i Halmstad.

Intresset från internationella studenter ökar

Samtidigt som söktrycket från svenska studenter minskar i hela riket, främst på grund av minskande årskullar och en stark arbetsmarknad, ökar intresset från internationella studenter kraftigt, från knappt 1 800 till närmare 3 000 sökande.

– Vi ska vara stolta att vi har utbildningar som är såpass attraktiva att de lockar studenter från hela världen. Av alla lärosäten som finns väljer de just Högskolan i Halmstad. Genom att vi får allt fler utbytesstudenter och internationella studenter, får vi också allt fler ambassadörer för Högskolan runt om i världen och det är den bästa marknadsföringen vi kan få, säger Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Högskolan erbjuder i höst 121 kurser och 60 program, och trots lägre antal sökande finns det också program som ökar i popularitet och som får fler förstahandssökande.

Civilingenjörsprogrammen går framåt

En satsning för att locka fler till civilingenjörsutbildningen i datateknik har fallit väl ut och resulterat i 396 ansökningar, jämfört med 361 förra året.

På teknik- och ingenjörsutbildningarna ökar antalet förstahandssökande.

– Det talar för att utbildningarnas popularitet ökar, vilket är väldigt positivt. Det finns även program som hade en negativ utveckling inför höstterminen 2016 och som nu går upp igen, säger Pernilla Nilsson och förklarar att det gäller för flera av de samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga programmen, men även inom informatik.

IT-forensik är ett hett ämne

IT-forensik och informationssäkerhet är ett ämne som verkar vara på frammarsch, vilket också syns i ansökningsstatistiken.

Den nylanserade ämneslärarutbildningen i naturkunskap och med matematik eller engelska som andraämne har fått totalt 69 ansökningar och förhållandevis få förstahandssökande. Det är utbildningar som har svårt att locka studenter, i hela landet var det 400 sökande och av dem hade bara ett 40-tal utbildningen som förstaval.

– Våra siffror är bra i ett nationellt perspektiv. Bara Stockholm, Göteborg och Karlstad har fler sökande till ämneslärarutbildning i naturkunskap, säger prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson och tillägger att den kompletterande pedagogiska utbildningen samtidigt ökar i popularitet med 47 respektive 69 sökande, att jämföra med 37 och 61 föregående år. De tvååriga utbildningarna i pedagogik riktar sig till dem som redan har en akademisk examen inom teknik, matematik eller naturvetenskap och vill arbeta som ämneslärare i på högstadiet eller gymnasiet.

Text: LOTTA ANDERSSON

Populära utbildningar på Högskolan i Halmstad:

(2016 års siffror inom parentes)

Civilekonomprogrammet: 1 637 varav 139 förstahandssökande (1 821,164)

Sjuksköterskeprogrammet: 2 632 varav 326 förstahandssökande (3 232, 363)

Bygg- och fastighetsekonomprogrammet: 799 varav 162 förstahandssökande (1 061,181)

Förskollärarprogrammet: 729 varav 164 förstahandssökande (926, 187)

IT-forensik och informationssäkerhet: 527 varav 159 förstahandssökande (510,141)

Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad

Pernilla Nilsson, vicerekor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor.

Sidan uppdaterad 2018-04-19