Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-05-19

Samhällsuppdraget blev ”Mission possible” när studenter hjälptes åt

I kursen ”Förskolan och samhällsuppdraget tar studenterna på förskollärarprogrammet sig an stora frågor om social jämlikhet och folkhälsa ur ett barnperspektiv. Det är frågor som berör alla och vad passar bättre än att redovisa frågeställningarna i en livesänd debatt – som alla kan ta del av?

Elias Dyfvermark, Fredrik Panzio, Catarina Molin, Marie-Helene Zimmerman Nilsson och Lotta Fritzdorf ser en ljus framtid för "Mission possible".

I slutet av mars bänkade sig ett 120-tal personer vid sina datorer för att följa en livesänd paneldebatt från Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad. Speciellt inbjudna gäster från olika delar av förskoleverksamheten i Halmstad var dessutom på plats på DLC för att diskutera utmaningar och möjligheter.

Frågeställningarna utgick från examinationer i form av radioreportage som blivande förskollärare hade sammanställt med små medel och ett stort mått av kreativitet. Det var i sig inget nytt för studenterna som är vana vid innovativa examinationsformer.

– Vi har använt den här examinationsformen sedan 2011. Det är ett sätt att få in digital kompetens i undervisningen, säger Lotta Fritzdorf, universitetsadjunkt i pedagogik, och förklarar att upplägget följer en vetenskaplig modell där en del av redovisningen är skriftlig, men där den bärande delen – i det här fallet – sker i form av ett ljudreportage.

Direktsänd debatt med viktiga frågor

Upplägget togs denna gång ett steg längre. Examinationsdagen följdes av en direktsänd paneldebatt där studenternas frågor ställdes till experter inom de områden som studenterna hade valt att fokusera på.

– Det är viktiga frågor som tas upp på ett väldigt bra sätt, man lär sig jättemycket bara av att sitta med och lyssna. Och just det här med att nå ut och tillgängliggöra diskussionerna för alla, är något som vi har velat göra väldigt länge, säger Fredrik Panzio, medieutvecklare vid Högskolan i Halmstad.

Han har samarbetat med lärarutbildningen kring digital kompetens under flera år, men den här gången hade han förstärkning i form av studenter på programmet Samhällsanalys och kommunikation, som ställde upp utanför schemalagd tid för att genomföra projektet som har fått namnet Mission possible. En grupp på fem studenter spelade in, livemixade och sände debatten.

– Det var jätteroligt att få möjligheten. Det känns definitivt som att jag vill jobba med medieproduktion och det var väldigt lärorikt att få göra det så konkret, säger Elias Dyfvermark, som läser andra året på programmet.

Brygga över sociala orättvisor

Mission possible handlar om möjligheten att brygga över sociala orättvisor och ojämlikhet inom förskolan.

Studenterna får under tre intensiva veckor välja ett ämne och ge sig ut för att ta reda på hur man arbetar med just de frågorna i förskolans verksamhet. Resultatet blir inte alltid vad de har väntat sig.

– Vårt ämne var delaktighet utifrån språk och mångfald. Vi besökte en förskola på Andersberg och trodde att vi skulle få svaret att språkbarriärer försvårade arbetet med delaktighet. Men det var precis tvärtom, det fanns ingen skillnad i hur barnen och deras familjer blir delaktiga i förskolans arbetssätt och pedagogik. Kollegiet arbetade på ett helt fantastiskt sätt och hade hittat vägar att nå fram, säger Catarina Molin, förstaårsstudent som deltog i kursen.

Samverkar med Dramalogen

I utbildningen finns ett nära samarbete med Dramalogen, ett nätverk i Halmstad som arbetar med bland annat mångfalds- och jämställdhetsfrågor, samt med dramalärare på Sturegymnasiet.

Catarina Molin tycker att det är viktigt att få utveckla sin kreativitet i utbildningen.

– Vi läser en akademisk utbildning. Men vi ska också ut i en verksamhet som är extremt kreativ och vi måste ha de verktygen med oss, säger hon.

Pedagoger vill lära

Marie-Helene Zimmerman Nilsson är docent, lärare och studierektor för förskollärarutbildningen. Hon ser många vinster med Mission possible där studenterna utgör en viktig resurs som kunniga inom det område som de har undersökt. Livesändningen innebär en samverkan mellan olika områden på Högskolan och som också kom allmänheten till del. Studierektorn tror att många av dem som följde livesändningen arbetar inom förskolan.

– Vi vet att yrkesverksamma pedagoger är jätteintresserade av kompetensutveckling och det finns ett stort intresse för att följa de här frågorna, säger Marie-Helene Zimmerman Nilsson som räknar med att det blir en fortsättning på livesändningarna.

– Vi ska utvärdera den här omgången och dra lärdomar från den. Tanken är att det ska bli återkommande, säger hon och förklarar att redan till hösten är det dags för nästa studentkull att ta sig an och förmedla de stora frågorna i en livesändning i kursen Förskolan och samhällsuppdraget.

Text och bild: LOTTA ANDERSSON

Lotta Fritzdorf: "Social orättvisa är en fråga på liv och död. Den har betydelse för den folkhälsan och det är jätteviktigt att förskolläraren kan se och lyfta problemen. Annars kan vi inte heller göra något åt dem."

Marie-Helene Zimmerman Nilsson: "Vi vet att yrkesverksamma pedagoger är jätteintresserade av kompetensutveckling och det finns ett stort intresse för att följa de här frågorna"

Sidan uppdaterad 2017-05-24