Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-11-02

Smartare Elektroniksystem – en gemensam satsning för att stärka svensk industri

Nyligen samlades elektronikexperter från företag, organisationer och lärosäten till en inspirationsdag för smartare elektroniksystem. Deltagarna kunde utbyta idéer, knyta kontakter och hitta nya affärer. Syftet med dagen var att främja samverkan inom branschen för att bibehålla Sveriges konkurrenskraft inom området elektronik.

Inspirationsdagen arrangerades den 25 oktober av Högskolan i Halmstad, det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik. Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem förklarar:

– Vi vill sprida information om smartare elektroniksystem med målet att fler företag ska använda sig av svensk spetskompetens. Nya innovationer ger möjligheter till ökad konkurrenskraft och tillväxt. Inspirationsdagen är en mötesplats för akademiker och näringsliv, för att man ska kunna träffas och utbyta idéer, säger han.

Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem och Lena Norder, vd för Svensk Elektronik.

Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem och Lena Norder, vd för Svensk Elektronik. Bild: ROLAND THÖRNER

Stella Erlandsson och Urban Bilstrup från Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad var inspirationsdagens lokala arrangörer. Urban Bilstrup är även ansvarig för Elektronikcentrum i Halmstad.

– Dagen handlar om utveckling och innovation med elektroniksystem i fokus. Framför oss ligger enorma möjligheter med smart inbyggd elektronik i maskiner och produkter inom vitt skilda områden. För att Sverige ska kunna hänga med i den globala utvecklingen måste vi samarbeta – både tvärdisciplinärt, men också mellan akademi och industri. Elektronikcentrum här på Högskolan är del av satsningen för ett starkt västsvenskt nav inom elektronikutveckling, säger han.

Nevs tror på uppkopplade förarlösa bilar

Stefan Christiernin, research affairs and innovation manager på Nevs (National Electric Vehicle Sweden AB), var en av dagens föreläsare. Han talade över Skype och berättade om företagets vision om en hållbar framtid, med fokus vad det innebär för framtidens bil. På Nevs tror man att tiden med privata bilar är förbi, och att bilen i framtiden kommer bli en del av ”molnet”. Alltså att en privatperson ska kunna koppla upp en förarlös bil, be den köra till sin dörr, för att sedan hoppa in och be bilen köra till ett specifikt ställe.

– Vi måste gå från att sälja en dyr bil till privatpersoner till att sälja tjänsten som en bil medför. Det kräver mycket mer teknik och framför allt smartare elektriska system. Dessutom måste bilen gå från att vara ”offline” till att vara uppkopplad och bli en del av molnet i våra framtida smarta städer, säger Stefan Christiernin.

Sju spetsområden

Programmet Smartare Elektroniksystem har pekat ut sju svenska styrkeområden inom elektronik, och för vart och ett av dem skapat så kallade kompetensnav: tryck elektronik, kraftelektronik, inbyggda system, inbyggda sensorsystem för hälsa, mikro- och nanoelektronik, antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem samt fotonik. Representanter för varje kompetensnav presenterade sig under dagen, däribland Maria Lindén, professor i hälsoteknik från Mälardalens högskola, som leder kompetensnavet inbyggda sensorsystem för hälsa:

– Jag är här för att både presentera men också nätverka under dagen. Jag vill gärna träffa lokala företag och forskare från Högskolan i Halmstad som är aktiva inom området, säger hon.

Inspirationsdagen avslutades med en gemensam rundvandring till Högskolans olika labb och samverkansarenor.

Vad är Smartare Elektroniksystem?

Det strategiska innovationsprogrammet (SIP) Smartare Elektroniksystem skapar gränsöverskridande samarbeten inom spets- och insatsområden där Sverige har goda förutsättningar att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Utpekade spetsområden är mikro- och nanoelektronik, fotonik, tryckt elektronik, kraftelektronik och inbyggda system, antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem och sensorer. De övergripande insatsområdena är byggsätt, tillförlitlighet och avancerade produktionsmetoder Arbetet sker i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet.

Smarta elektroniksystem efterfrågas allt mer i takt med att man måste finna nya effektiva lösningar för att möta de många globala utmaningar världen står inför, såsom krav på utveckling av förnybara energikällor, effektivisering av energiproduktion, energibesparing, långsiktigt hållbar miljö och vård och omsorg om en växande och allt mer åldrad befolkning. För att Sverige och svenska aktörer ska klara att vara konkurrenskraftiga på smarta elektroniksystem även i framtiden, behöver vi möta tre huvudsakliga utmaningar:

1) förbättra samverkan i värdekedjan

2) ha nationell spets inom nyckelområden

3) säkra kompetensförsörjningen

Smartare elektroniksystems mål är att Sverige år 2025 ska vara ett världsledande industriland inom de områden där vi är beroende av informations- och kommunikationsteknik för elektroniska komponenter och system.

En av de utlysningar som planeras inom detta SIP öppnas i januari 2018 och riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projektet ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta. Läs mer: https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-smartare-elektroniksystem/länk till annan webbplats

Text: LOUISE WANDEL och TOVE NORDÈN

Elektronikcentrum här på Högskolan är del av satsningen för ett starkt västsvenskt nav inom elektronikutveckling.

Urban Bilstrup

Elektronikcentrum i Halmstad

Mätkammaren vid Elektronikcentrum i Halmstad. Bild: JOACHIM BRINK

Maria Lindén

Maria Lindén, professor i hälsoteknik från Mälardalens högskola, presenterade kompetensnavet inbyggda sensorsystem för hälsa. Bild: TOVE NORDÈN

Sidan uppdaterad 2017-11-02