Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-12-12

Stärkt samarbete mellan kommunen och Högskolan i Halmstad

Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad fördjupar sitt samarbete inom en rad olika områden för att möta gemensamma utmaningar. I dag tog avtalet en lite ovanlig fysisk form i Högskolans Fab Lab där en digital brodyrmaskin skapade två ”textilbonader”. På dessa fanns kommunens och Högskolans logotyper tillsammans med underskrifter av rektor Stephen Hwang och kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf (M).

Efter att under året ha genomfört återkommande gemensamma diskussioner och en workshop har de båda parterna nu kommit överens om ett så kallat intentionsavtal som fastställer ramarna för samarbetet.

Kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf och Högskolans rektor Stephen Hwang "sydde ihop" ett avtal inför framtiden.

Bättre studentstad

Avtalet gör det tydligt vilka ansvarsområden respektive aktör har men också vilka frågor som det är särskilt viktigt att samverka kring. Ett sådant samverkansområde är hur Halmstad ska bli en bättre studentstad med goda förutsättningar för studenter under studietiden samt fortsatta karriärmöjligheter efter studierna.

– Jag är otroligt glad att Halmstads kommun ser våra studenter och vår högskola som en viktig tillgång och att vi kan hjälpas åt för att studenterna ska få en så bra tid som möjligt på Högskolan och i Halmstad. Det handlar om allt från boende och fritidsaktiviteter till karriär och studentinflytande, säger Stephen Hwang, rektor för Högskolan i Halmstad.

Dokumentet undertecknades på papper, och broderades därefter fram.

Halmstad en kunskapsnod

Ett annat område är att utveckla Halmstad med omnejd till en tillväxt- och kunskapsnod som studenter, nya invånare och företag söker sig till. Kommunen och Högskolan är överens om att göra särskilda satsningar på bland annat hälsoinnovation, digitalisering och stadsutveckling för att stärka Halmstads attraktionskraft.

– Genom att samarbeta kan kommunen och högskolan förstärka varandras positioner och skapa ännu bättre möjligheter att profilera Halmstad som ”kunskapsstaden” – och att utvecklas till en urban nod som lockar till sig studenter, nya invånare och företag, säger Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande.

Text: SELMA SEDELIUS
Bild: DAN BERGMARK
Film: IDA FRIDVALL

En annan typ av avtal. Överenskommelsen broderades fram i Högskolans Fab Lab.

Brodyrmaskinen är en av flera maskiner för kreativt skapande i Fab Lab.

Dimitri Alkarra (i vit rock), verksamhetsansvarig på Fab Lab, visade hur dokumentet läses in för att bli till en brodyr.

Sidan uppdaterad 2017-12-13