Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-04-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-04-12

Student- och doktorandombuden hjälper till när studenter får problem i sina studier

Har du inte fått ditt schema i tid? Har kursplanen för kursen inte följts eller har du någon gång känt dig diskriminerad? Då finns det stöd att få. Halmstad studentkår har två student- och doktorandombud som arbetar med studierättigheter och stödjer alla studenter på Högskolan i Halmstad.

Emelie Leesment och Christian Haag arbetar som student- och doktorandombud.

Vad hjälper ni studenter och doktorander med?

– Vi hjälper studenter och doktorander som upplever problem som rör deras utbildning eller studiesituation. Det kan till exempel handla om utbildnings- och kursplaner, sent rättade tentor, sena scheman eller diskriminering, berättar ombuden Emelie Leesment och Christian Haag.

Hur går ni till väga när ni får in ett ärende?

– Många gånger känner inte studenten eller doktoranden sig bekväm med att själv prata med sin lärare eller handledare och kommer i stället till oss. Vi tar kontakt med läraren och för en dialog om det klagomål som vi har fått. Vi har tystnadsplikt och alla som kommer till oss får vara anonyma. Många gånger går ärendet att lösa genom att vi pratar med läraren och kommer fram till en plan. Om det inte fungerar eller om det rör sig om juridiska frågor, tar vi kontakt med andra funktioner på Högskolan.

Vilka tips vill ni ge till studenterna?

– Prata med läraren först! Oftast finns det en bra förklaring till att exempelvis ett resultat inte har kommit in i tid. Om man inte vill det, tveka inte att kontakta oss, vi finns till även för rådgivning och stöd.

Hur kan studenter kontakta er?

– Lättast är att nå oss via e-post som vi kollar dagligen (studentombud@karen.hh.se), men studenterna kan även träffa oss vissa tider på studentkårens kontor i glasgången i hus B.

Text och bild: HANNA CARMVALL

Sidan uppdaterad 2017-04-27