Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-11-08

Tillsammans för morgondagens skola – och för att lära känna varandra

Varje torsdag under sju veckor före höstlovet träffades åttondeklassare från Östergårdsskolan och Söndrumsskolan på Högskolan i Halmstad. Samtidigt som de lärde känna varandra jobbade de också, och under slutredovisningen strax före lovet presenterade de sina idéer om framtidens lärmiljöer. Nu har en ny grupp elever från skolorna börjat komma till Högskolan inom projektet Östergård och Söndrum tillsammans.

En grupp elever jobbar med att koppla elektriskt ledande föremål

Samarbete. En grupp elever från Söndrumsskolan och Östergårdsskolan jobbar med Makey Makey. Genom att koppla in Makey Makeyn, och även koppla den till olika elektriskt ledande föremål blir det möjligt att styra datorn.

Östergård och Söndrum tillsammans går ut på att elever från klass åtta ger sin bild av hur framtidens lärmiljöer och klassrum kan se ut. Elevernas perspektiv är viktigt för att förbättra och utveckla skolan.

Under redovisningen, en torsdag för några veckor sedan – inför bland annat politiker och rektorer – presenterade eleverna en mängd idéer för att utveckla framtidens lärmiljöer. Några exempel: Digitala ”vita tavlor”, bekväma stolar som ger förutsättningar för att behålla fokus under längre tid, färgsättning som gläder elever och lärare och gör det lättare att hitta på skolan, skåp med eluttag och hydroponisk odling eftersom det är bra för miljön med närproducerade grönsaker och för att det bidrar till exempelvis biologiundervisningen. Elevskåp med fingeravtrycksläsare föreslogs också:

– Ingen kan ta sig in i ditt skåp och man kan aldrig glömma nyckeln. Inga ursäkter, kommenterade en elev.

Förslagen fick varma applåder av åhörarna.

Alla åttondeklassare

Under läsåret kommer samtliga åttondeklasselever från Söndrumskolan och Östergårdsskolan att delta i projektet. Det har fokus på integration, jämställdhet och teknik, drivs av Halmstads kommun och har initierats och finansieras av Region Halland. Hans Åkerlund, rektor på Söndrumsskolan, berättar att de viktigaste delarna i projektet har varit mötena med elever från andra skolor och möjligheten att hålla på med teknik. Dessutom är det utvecklande att reflektera över, och diskutera, framtid och utveckling.

– Att få träffa lärarstudenter och Högskolans personal i Högskolans miljö är ju en bonus för både eleverna och lärosätet. Kanske är det framtidens högskolestudenter som sitter där, säger Hans Åkerlund.

Integration är själva kärnan i projektet, berättar Alma Vodenicarevic, projektledare för Östergård och Söndrum tillsammans.

– Eleverna får chansen att mötas och lära känna varandra. Det visade sig också när vi började ses i augusti att inga av eleverna hade träffats tidigare via fritidsaktiviteter eller dylikt, säger hon.

Neutral mötesplats med labbmiljö

Högskolans lokaler är idealiska eftersom de blir en neutral mötesplats för eleverna. Samtidigt får de här chanserna att bekanta sig med en miljö präglad av högre studier och forskning, där projektets fokus på teknik väl passar in. I två av Högskolans labb – Digitalt laborativt centrum och Fab Lab – har åttorna bland annat bekantat sig med programmering, VR – virtual reality (simulerad verklighet), augmented reality – AR (som snarare suddar ut gränsen mellan verklighet och digitala effekter) och 3D-skanning. De har också gjort många övningar för att lära känna varandra, bland annat genom att utforska sina egna namn.

– Två eller tre personer i min grupp har namn som betyder eld, konstaterar Tove Willert från Söndrumskolan.

Elev som deltar i Tillsammans-projektet på Högskolan.

Tove Willert är en av eleverna som deltar i Tillsammans-projektet, och hon tycker att det är bra. När läsåret är slut kommer totalt 208 åttondeklassare från Söndrumsskolan och Östergårdsskolan att ha deltagit i projektet på Högskolan.

Hon lyfter särskilt fram Fab Lab som något som hon gillade extra mycket, med fin miljö och mycket som hon inte har sett tidigare. Visserligen kände hon till exempelvis 3D och VR, men inte att det finns så lättillgängligt.

– Jag tycker att projektet är bra, det kul att få träffa lite andra människor och samarbetet funkar bra. Jag tror att de flesta tycker att det är bra, även om det gör att vi slutar lite sent på torsdagar, säger Tove Willert.

Kloka tankar och idéer

Per Österberg är en av dem som har medverkat i projektet från Högskolans och Digitalt laborativt centrums sida.

– Som vuxna kan vi aldrig ta elevernas perspektiv, men vi kan lyssna på hur de uttrycker sitt. Därför är det viktigt att ha aktiv samverkan med både elever och personal som är verksamma ute på skolorna. Att ha dem här är en förmån. Och vem vet, kanske sänker det tröskeln för högskolestudier för någon och väcker ett teknikintresse för någon annan, säger han.

Kommunens projektledare Alma Vodenicarevic menar att allt har gått enligt plan.

– Eleverna har jättekloka tankar och idéer kring framtidens skola. De är också glada när de är här, positiva och engagerade. Vi märker att de lär känna varandra, vissa grupper klickar så bra att man inte kan gissa att de inte känt varandra sedan tidigare.

Läraren Emil Tillander får mest tummen upp från sina elever på Söndrumskolan.

– De tycker att det är roligt att få lära känna andra elever, och att det är spännande att få testa på teknikprylarna och att få lära sig lite om Högskolan och dess möjligheter.

Lärarna Emil och Joachim

Emil Tillander, lärare på Söndrumsskolan, ser stora vinster med projektet: "Integration mellan två̊ skolor, eleverna får lära sig mer om teknik och framför allt att eleverna får vara med och påverka framtidens skola. För egen del är det roligt att se deras nyfikenhet för NO (naturorienterande ämnen), då jag undervisar denna klass i kemi och biologi." Joakim Sjölund jobbar som speciallärare på Östergårdsskolan: "Jag jobbar med NO-grupper och tycker om sådana här saker eftersom det kan hjälpa till att utveckla hur ämnet kan bli mer intressant för eleverna, eftersom en del tycker att det är svårt och tråkigt."

Joakim Sjölund, lärare på Östergårdsskolan uppfattar också eleverna som positiva till torsdagslektionerna, och han tycker att det är bra för dem.

– Det är en kick att komma ut och se att det man lär sig kan användas någon annanstans och att få kontakt med andra miljöer och människor. Alla grupperna fungerar väl.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Foto: KRISTINA RÖRSTRÖM (där ej annat anges)

Per Österberg

Foto: ANDERS ANDERSSON

– Eleverna har tagit detta på stort allvar, säger Per Österberg från Digitalt Laborativt Centrum vid Högskolan.

– Så fort det blev brainstorming-övningar och tillfälle att jobba ihop lossnade det trots att eleverna i grupperna inte kommer från en och samma skola.

Per Österberg påpekar att det har varit lärorikt att se hur viktigt basala förutsättningar är för att skapa bra och trygga förhållanden för lärande.

– Saker som bra och säkra skåp, personlig utrustning och bra arbetsmiljö, verkar vara minst lika viktiga faktorer som att ha mindre grupper och välutbildad personal. När sådant är på plats finns ett stort intresse för ny teknik.

Presentationsbild av elevskåp med fingeravtrycksläsare.

En intressant idé! Flera gäster var på plats och lyssnade under elevernas avslutningspresentationer. Bland andra Tove Bergman (mp), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, Emelie Quander, KomTek samt grundskolerektorerna Biljana Mackic och Hans Åkerlund.

Vartefter tiden har gått tycker jag att eleverna inte bara har varit intresserade, utan verkligen tänkt till om framtidens skola.

Per Österberg, Digitalt laborativt centrum vid Högskolan.

Alma Vodenicarevic, projektledare Östergård och Söndrum tillsammans,

Alma Vodenicarevic, projektledare Östergård och Söndrum tillsammans, säger att det är viktigt att eleverna inser att de kan påverka sin och andra barns framtid.
"Jag vill att de ska veta att det är viktigt att andra lyssnar på er och att ni gör era röster hörda", säger hon. Halmstads kommun kommer att bygga skolor när elevantalet ökar och det är viktigt att lyssna på eleverna eftersom de har de fräschaste erfarenheterna av skolmiljön.

Student-coach inom Tillsammansprojektet

Eleverna jobbar i smågrupper, och varje grupp har stöd av en coach i form av en lärarstudent från Högskolan. Kim Andrén studerar till ämneslärare i gymnasieskolan, och han tycker att han får se elever ur ett annat perspektiv och använda mycket av kunskaperna från utbildningen: "Det är ett jättebra projekt som ger alla som är med något bra som kan användas i framtiden, både eleverna och oss lärarstudenter. Och vi märker hur eleverna tänker på projektet mellan träffarna," säger han.

Kristina Wollentz förbereder filmning på Digitalt laborativt centrum

Som en lära-känna-övning har eleverna utforskat sina namn lite grann. Vad betyder de, och var kommer de ifrån? De som vill kan vara med i en film där de berättar om sitt namn. Kristina Wollentz, pedagogisk utvecklare vid Digitalt laborativt centrum, filmar.

Sidan uppdaterad 2017-11-08