Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-11-23

Tioårigt Kinasamarbete gav mersmak

Nyligen firade Högskolan i Halmstad och Shanghai University of Engineering Science (SUES) sitt tioåriga samarbete genom att förnya sina avtal om fortsatt samarbete. Under åren har båda lärosätena lärt mycket av varandra. Bland annat har Högskolans pedagogik uppskattats av kineserna och ett större lärarutbyte kommer att inledas.

Xia Jianguo, rektor för Shanghai University of Engineering Science, i möte med Högskolan i Halmstads rektor Stephen Hwang under jubileumsfirandet.

– Vi är mycket glada över att kunna fira detta jubileum. Kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan Högskolan i Halmstad och SUES har varit viktigt för båda lärosätena och de förnyade nya avtalen garanterar ett fortsatt nära samarbete – förhoppningsvis i många år till, säger Ulf Ivarsson, internationell strateg på Högskolan i Halmstad som har följt samarbetet på nära håll under alla år.

Högskolan i Halmstads rektor Stephen Hwang tar emot en minnestallrik från Xia Jianguo, rektor vid Shanghai University of Engineering Science, vid signeringen av det förnyade samarbetsavtalet.

Erfarenhetsutbyte med genomslag i Kina

Det nya erfarenhetsutbytet handlar i praktiken om samarbete och utveckling inom områdena miljö, hälsa med fokus på e-hälsa samt datavetenskap med fokus på autonoma bilar.

– Erfarenheterna går att koppla till Högskolans professionella forskningsmiljöer, liknade miljöer finns vid det kinesiska lärosätet, säger Ulf Ivarsson.

Det finns även planer på att utveckla ett gemensamt program på masternivå, där kinesiska studenter kan läsa det andra av två år i ett kinesiskt masterprogram i Sverige. För studenterna skulle detta resultera i dubbla masterexamina – en svensk och en kinesisk.

Många har varit involverade i samarbetet genom åren. Här är några från båda lärosätena. Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad, och Xia Jianguo, rektor vid Shanghai University of Engineering Science, syns i mitten längst fram.

Pedagogik i fokus

Samtal om samarbetet inleddes 2006 då 15 svenska lärosäten besökte Kina. Avtalet mellan Högskolan i Halmstad och SUES undertecknades året därpå, under våren 2007. SUES har under flera år utvecklat så kallad co-op education, det vill säga utbildning som kombinerar föreläsningar med praktisk erfarenhet. Att bedriva utbildning på detta sätt är en ovanlig pedagogisk modell i Kina. Denna syn på lärandet är dock något som delas av Högskolan i Halmstad och för SUES är det därför en viktig del i utbytet.

– Det är glädjande att det finns ett stort kinesiskt intresse för den pedagogiska modellen som används vid Högskolan i Halmstad, säger Ulf Ivarsson.

Text: JÖRGEN SELIEN
Bilder: ANDERS ANDERSSON

Firandet bjöd inte bara på möten och tal utan även på traditionell kinesisk sång och en dansuppvisning.

"Det är glädjande att det finns ett stort kinesiskt intresse för den pedagogiska modellen som används vid Högskolan i Halmstad."
– Ulf Ivarsson

Doktor Mo Liu från Shanghai University of Engineering Science berättar om sina erfarenheter från det tioåriga samarbetet.

"Teach a student a book, and he will know the book. Teach a student how – not where – to find answers, and he will know all books." Universitetslektor Torben Svane från Högskolan i Halmstad berättar om den pedagogik han använder.

Sidan uppdaterad 2017-11-23