Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-06-12

Unikt samarbete i Halmstad kring utbildning ger nya möjligheter för elitsatsande unga golfare

Högskolan i Halmstad bedriver sedan 2009 utbildning inom området Professionell idrottskarriär och arbetsliv (PIKA). Nu startar ett unikt samarbete för att ge elitsatsande golfspelare utökade möjligheter till utbildning och professionella träningsmöjligheter i Halmstad.

Niclas Apeltjärn läser första året på programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv (PIKA). Han spenderar all tid han kan på golfbanan.

Det fleråriga projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun och Svenska Golfförbundet. Det gemensamma projektet ska ge unga elitsatsande golfspelare möjlighet att ta del av den expertis och spetsforskning inom idrottsvetenskap som bedrivs vid Högskolan i Halmstad, samtidigt som de satsar dels på sin idrottskarriär, dels på en civil karriär efter, eller vid sidan, av golfen.

– Detta är ett mycket starkt koncept som integrerar aktuell forskning, innovativa pedagogiska former, samverkan mellan flera parter och praktisk tillämpning. Samtidigt riktar sig utbildningen till en mycket specifik grupp studenter med erfarenheter som vi på Högskolan kan lära av. Projektet kan leda till fler liknande upplägg inom andra idrotter, säger Anders Nelson, akademichef på Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad.

Carl Gustavsson från Svenska Golfförbundet, Ola Magnusson från Halmstads kommun, Anders Nelson från Högskolan i Halmstad, Sofia Grönberg Whitmore som är koordinator och coach samt Christian Jakobsson från Halmstad golfklubb.

Unik miljö för elisatsning

Genom samarbetet får fler chansen att ta del av den unika miljön kring PIKA med träningsanläggningar, elittränare, spetskompetens inom idrottsvetenskap och ledarskap och samarbeten som sträcker sig över hela regionen.

– När du har nått en viss nivå inom golfen blir du ganska ensam. Därför ser vi från förbundets sida ett behov av att samla aktiva som elitsatsar och ge dem möjligheter att utvecklas mot en hög nivå och samtidigt bedriva akademiska studier efter sina egna behov och förutsättningar. Halmstads geografiska läge och ställning som golfregion skapar de förutsättningarna. Det är ett alternativ till college i USA för dem som vill satsa på hemmaplan, säger Carl Gustavsson, elitutvecklare på Svenska Golfförbundet.

Genom samarbetet startas nu två nya vägar för dem som vill ta del av elitmiljön som har byggts upp i Halmstad. Förutom de som läser programmet PIKA får studenter vid alla Högskolans program och kurser möjlighet att ansöka om att kunna elitsatsa på golfen parallellt med sina studier. Det ska även, med stöd av Svenska Golfförbundet, kunna gå att hitta lösningar för dem som läser på annan ort och för dem som satsar helhjärtat på en golfkarriär och inte studerar vid universitet eller högskola.

Den vetenskapliga grunden är viktig

Sofia Grönberg Whitmore, som är koordinator och coach för golfstudenterna, tror att den vetenskapliga grunden är viktigt att få med sig i en idrottskarriär. Själv har hon gjort resan utan akademiska studier.

– Jag tror att man kan undvika många misstag genom att kombinera en akademisk utbildning med sin idrott. Den akademiska delen ger dig verktyg att förstå dig själv och dina förutsättningar på ett bättre sätt och gör det lättare att exempelvis sätta upp mål och att nå dem.

För Halmstads kommun innebär projektet ett aktivt steg i att befästa Halmstad som golfhuvudstad och sätta idrottsstaden Halmstad på kartan.

– Projektet är viktigt för Halmstads kommun då det knyter samman våra långsiktiga värden och skapar förutsättningar för elitsatsande unga golfspelare att satsa i Halmstad. Genom samverkan kan vi skapa möjligheter för dem som vill stanna kvar i Halmstad och gå hela vägen inom sin idrott, utan att behöva göra avkall på något och vi ser stora möjligheter att utöka det här samarbetet, säger Ola Magnusson som är tillförordnad förvaltningschef på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Niclas Apeltjärn och Oliver Larsson satsar på en karriär inom golfen.

Niclas och Oliver har fastnat för Halmstad

Niclas Apeltjärn från Stockholm och Oliver Larsson från Lidköping representerar två generationer studenter som kombinerar högskolestudier med elitsatsning i golf. De har båda fastnat för Halmstad och för studieupplägget som de hittade genom sin kärlek till golfen.

Niclas Apeltjärn läser första året på programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv (PIKA). Den fyraåriga utbildningen kommer att ge honom en kandidatexamen i idrottsvetenskap. Han får med sig de vetenskapliga verktygen utan att göra avkall på sin elitsatsning och sitt mål som är en idrottskarriär. Niclas Apeltjärn lever och andas golf och spenderar all tid han kan på träningsanläggningen Halmstad Golfarena.

– Jag är här minst fem dagar i veckan. Jag trivs jättebra i Halmstad och med studierna och programmet, säger han.

Oliver Larsson läste föregångaren till PIKA, som hette Professionellt idrottsutövande – inriktning golf. Han har precis avslutat ett påbyggnadsår och fått sin kandidatexamen i idrottsvetenskap. Nu ska han börja arbeta som personlig tränare parallellt med satsningen på en egen idrottskarriär. Oliver Larsson har rotat sig i Halmstad, han håller kontakten med Högskolan och han har inga planer på att flytta.

– Jag har jobbat med fysträningen för studenterna det senaste året och jag skulle jättegärna fortsätta arbeta med programmet. Det är ett jättebra upplägg och i och med det nya samarbetet med golfförbundet och kommunen blir det ännu större, säger han.

Text och bild (om ej annat anges): LOTTA ANDERSSON

Anders Nelson, akademichef vid Akademin för hälsa och välfärd. Bild: MAGNUS KARLSSON

Niclas Apeltjärn, elitsatsande student på Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2017-06-12