Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-03-14

Utbildningar för framtidens utmaningar – välkommen till Högskolan i Halmstad

Nu börjar ansökningsperioden för höstens kurser och program.

Digitalisering, globalisering och en åldrande befolkning – i nya utbildningar rustar Högskolan i Halmstad studenterna för att möta samhällsutmaningar. Magisterutbildning i nätverksforensik och ämneslärarutbildning i naturkunskap är några av nyheterna i höstens utbud.

I morgon öppnar ansökningsperioden till höstens utbildningar på universitet och högskolor. Vid Högskolan i Halmstad finns nya utbildningar med en gemensam nämnare i att möta framtidens stora frågor.

Informationsteknologi är ett område där behovet av kompetens är stort och där Högskolan har högkvalitativ forskning och utbildning. Till hösten startar en efterfrågad magisterutbildning i nätverksforensik på tvärvetenskaplig grund som ger fördjupade kunskaper inom bland annat data mining, cybersäkerhet och utredningar av IT-brottslighet.

– Det gäller att ha förståelse både för människor och teknik. I digitaliseringen och sakernas internet eller ”Internet of Things” sker allt på nätet och det medför risker. Det finns stort behov av kompetens att förebygga, och analysera intrång, skapa säkra system samt agera och utreda incidenter, säger Olga Torstensson, som är programansvarig för det ettåriga programmet.

– Det här är en utbildning där efterfrågan på dokumenterat kompetent personal är stor. Behovet av cybersäkerhetsspecialister kommer att öka kraftigt i framtiden och det finns möjligheter att forska, arbeta på myndigheter eller inom näringslivet efter avslutade studier, säger Olga Torstensson.

Nordisk välfärd på schemat

Det nystartade magisterprogrammet i nordisk välfärd står på samhällsvetenskaplig grund med hälsa och livsstil som huvudområde. Verktygen från utbildningen ska förbereda studenterna för ett yrkesliv såväl nationellt som internationellt. Precis som magisterutbildningen i nätverksforensik sker undervisningen på engelska.
– Förkunskapskravet för att kunna läsa magisterprogrammet i nordisk välfärd är en kandidatexamen, men inte i ett specifikt ämne. Utbildningen ger kunskap i hur den nordiska samhällsmodellen ser ut. Programmet tar upp viktiga samhällsfrågor och utmaningar som exempelvis digitalisering och globalisering. Det finns stora möjligheter att nischa sig och anpassa programmet till sina tidigare studier, säger docent Ebba Sundin, som har varit projektledare i arbetet med att ta fram den nya utbildningen.

Framtidens lärare sökes

Utöver de nya magisterutbildningarna sker inför hösten 2017 en stor satsning på nya ämneslärarutbildningar. Genom Högskolans nya digitala laborativa centrum DLC, vill lärosätet skapa lärarutbildningar inom naturkunskap och svenska – utbildningar som ger framtidens lärare verktyg att utbilda och inspirera på nya plattformar, i en digitaliserad skola.

– Det finns mycket teknik i skolan i dag, men det råder brist på kunskap om hur man använder tekniken för att utveckla elevernas lärande. Där ser vi ett stort behov av kompetensutveckling till blivande och redan verksamma lärare, något som vi arbetar med i forskning, utbildning och samverkan, säger Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik och vicerektor med ansvar för utbildning på Högskolan i Halmstad.

Kanske tror vissa att naturkunskap inte är något för dem. Men det är en väg som passar många eftersom ämnet rymmer så mycket.

Detsamma gäller utbildningen till civilingenjör i datateknik, det gäller bara att få studenterna att se möjligheten, menar marknadsförare Niclas Rosander, som arbetar med studentrekrytering vid Högskolan i Halmstad.

– Vi har under en tid arbetat med att försöka bredda uppfattningen om vad det innebär att läsa till civilingenjör i datateknik. Det är viktigt, både för utbildningen och samhället i stort att vi rekryterar studenter från alla samhällsgrupper. I år satsar vi extra på att fler ska få upp ögonen för utbildningen i datateknik, säger han.

Tar tillvara examen hos nya medborgare

Det är inte enbart fråga om att utbilda studenter som kan möta framtidens utmaningar. Det gäller även att ta vara på den stora akademiska kompetens som finns hos Sveriges nya medborgare.

Högskolan ingår i en nationell satsning på kompletterade utbildning för personer med en utländsk examen inom olika områden. Lärosätet kommer att erbjuda en ettårig utbildning för personer med examen i företagsekonomi eller liknande. Utbildningen ska ge kunskap om svenska regler och riktlinjer som kan skapa en väg till vidare studier eller yrkesverksamhet. Jenny Ståhl som är programansvarig, ser fram emot terminsstarten i höst.

– Det är både spännande och roligt att få vara del i den nationella satsningen. Jag är helt övertygad om att det kommer att ge ett stort mervärde. Programmet ska kunna vara en brygga till framtida jobb för studenterna och ett sätt för samhället att ta tillvara deras kompetens.

Olga Torstensson, programansvarig för magisterprogrammet i nätverksforensik.

Ebba Sundin, projektledare, magisterprogrammet i nordisk välfärd

Jenny Ståhl, programansvarig, kompletterande utbildning för ekonomer.

Sidan uppdaterad 2017-05-24