Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-06-21Utbildning och samverkan i fokus när Högskolans femte rektor installerades

Under en ceremoni i går installerades Stephen Hwang som rektor för Högskolan i Halmstad. I sitt installationstal lyfte han fram Högskolans unika laborativa miljöer och utbildningar:

– Vi ska skapa de bästa lärmiljöerna i landet och sätta utbildning i fokus.

Det var fullt till sista plats i Bærtlingsalen på Högskolan under den högtidliga installationsceremonin på tisdagen.

Stephen Hwang började sitt installationstal med att tacka sin föregångare Mikael Alexandersson för det förändringsarbete som har gjorts för att profilera lärosätet och slimma utbildningsportföljen.

– Det var framsynt och viktigt, sade Stephen Hwang och tillade att vi nu ska fundera över framtiden och inte rusa in i något nytt.

Stephen Hwang uttryckte sin vilja att framöver konsolidera forskningen genom strategiska rekryteringar. Han meddelade även nyheten att chefen för Akademin för hälsa och välfärd, Anders Nelson, kommer att utses till vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, internationalisering och innovation.

”Utbildning och forskning lika viktigt”

Den nyinstallerade rektorn talade även om lärare som gör skillnad i studenters liv och om att utbildningen i den akademiska världen alltför ofta står i skuggan av forskningen.

– Utbildning och forskning är lika viktigt. Och för samhällets utveckling är utbildningen till och med viktigare, sade Stephen Hwang och tillade att Högskolan ska vara stolt över att vara en god utbildare.

– Studenterna är det som räknas i slutändan.

Två av fyra tidigare rektorer var på plats, Romulo Enmark och Mikael Alexandersson, som båda representerar viktiga epoker i Högskolans 34-åriga historia.

Stephen Hwang installerades som rektor för Högskolan i Halmstad under en högtidlig ceremoni. Bild: EMELY NIEMI JONSSON

Mikael Alexandersson spådde att Högskolan, med satsningar på digitalisering och samverkan, är väl rustad för att möta en framtid som kommer att ställa stora krav inom just de områdena.

Samverkan lyftes fram

Samverkan var ett återkommande tema bland talarna. Statssekreterare Karin Röding lyfte fram den forskningspolitiska proposition där samverkan, samhällsnytta och samhällsutmaningar står i fokus och konstaterade att Högskolan ligger i linje med den väg som har stakats ut.

Högskolestyrelsens ordförande Harald Castler talade om den stora betydelse som Högskolan har för regionens tillväxt genom att utbilda studenter som startar nya företag och bidrar med ny kompetens på arbetsmarknaden.

Professor Ingela Skärsäter, som höll akademins tal, lyfte fram vikten av att värna oberoendet och att lärosätet ska utvecklas med kvalitet och integritet.

Talarna var överens om att Stephen Hwang är rätt person att föra arbetet vidare och lägga det pussel som bildar en stark framtid.

– Nu är Stephen Hwang en av våra pusselbitar och vi kan fortsätta att bygga det här tillsammans, avslutade avgående kårordföranden Sandra Sandberg, som representerade studenterna och presenterades som kvällens viktigaste talare.

Text: LOTTA ANDERSSON

Bild: ANDERS ANDERSSON (om ej annat anges)

Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson höll i ceremonin och presenterade kårordföranden Sandra Sandberg som "kvällens viktigaste talare".

Statssekreterare Karin Röding lyfte i sitt tal Högskolans arbete med samverkan och samhällsnytta.

Stephen Hwang tar emot rektorskedjan från Högskolans förre rektor Mikael Alexandersson under installationsceremonin. Bild: EMELY NIEMI JONSSON

Ingela Skärsäter, professor och programchef för Tema hälsoinnovation, höll akademins tal till nya rektorn.

Stephen Hwang är Högskolan i Halmstads femte rektor.

Program installationen

Läs programmet till rektorsinstallationen genom att klicka på bilden ovan.

Harald Castler, högskolestyrelsens ordförande, betonade Högskolans betydelse för regionens tillväxt.

Bærtlingsalen var fullsatt under den högtidliga installationsceremonin.

Sidan uppdaterad 2017-06-21