Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-04-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-04-19

Workshop med kommunstyrelsen om Halmstads framtida utmaningar

Kommunstyrelsen träffade under tisdagens möte ledningen och företrädare för utbildning och forskning vid Högskolan i Halmstad för att under en workshop diskutera hur man kan samverka för att tillsammans möta framtida utmaningar. På agendan stod bland annat kompetensutveckling, samhällsutveckling och hur man ska utveckla Halmstad som en tillväxt- och kunskapsnod.

Högskolans rektor Stephen Hwang och kommunstyrelsen ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Högskolans rektor Stephen Hwang och kommunstyrelsen ordförande Carl Fredrik Graf (M).

– Genom att arbeta ännu närmare tillsammans kan kommunen och Högskolan förstärka varandras positioner och därmed skapa ännu bättre möjligheter att profilera Halmstad som Kunskapsstaden. Det ger oss bättre förutsättningar att utvecklas som en regional tillväxtmotor, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stärka varandras roller

Utgångspunkten var att kommunen och Högskolan genom ett utökat samarbete kan stärka varandras roll i utvecklingen av ett framtida Halmstad. En av utmaningarna som diskuterades var hur Halmstad och dess grannkommuner i framtiden ska kunna utvecklas till en tillväxt- och kunskapsnod mellan Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Samarbetet mellan kommunen och Högskolan skulle kunna vara en avgörande framgångsfaktor för att skapa en attraktiv plats som attraherar nya invånare och företag och som omkringliggande kommuner orienterar sig mot.

En annan utmaning var hur studenterna skulle kunna ha en mer aktiv roll i Halmstad och stadens utveckling. Studentmedarbetare i kommunen, stipendier till studenter med företagsidéer och bättre systematik i hur man kopplar ihop studenter med kommunala förvaltningar och bolag där det behövs någon som gör ett projektarbete eller examensarbete, var några av de många saker som diskuterades.

”Spännande diskussioner”

– Det blev spännande diskussioner när kommunstyrelse, studenter och Högskolans medarbetare möttes, och många aha-uppleveler, konstaterar Högskolans rektor, Stephen Hwang. Vi har ett gemensamt intresse att göra Halmstad till en intressant kommun att arbeta, leva och studera i. Vi vill locka studenter, medarbetare och medföljande att flytta hit. Genom samarbete och gemensamma målbilder kan vi tillsammans göra Högskolan och Halmstad än mer framgångsrika och attraktiva.

Text: JOEL CARLSTEN ROSBERG och SELMA SEDELIUS
Bild: MIKAEL NOVAK

Sidan uppdaterad 2017-04-19