Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-05-15

Högskolan i Halmstad är redo för polisutbildning

Högskolan i Halmstad har lämnat in en förnyad intresseanmälan till Polismyndigheten om att få starta polisutbildning, med möjlig start för 130 studenter redan vårterminen 2019.

– Polismyndigheten önskar se en snabb start av en polisutbildning som i hög grad är uppbyggd med distansutbildning och campusträffar och vi bedömer att vi kan tillfredsställa deras önskemål och erbjuda en utbildning av hög kvalitet från vårterminen 2019, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

Efter ett möte den 2 maj med rikspolischefen, dit samtliga västsvenska lärosäten var inbjudna, gavs möjligheten att komma in med en ny intresseanmälan om att få starta en femte polisutbildning. Högskolan i Halmstad lämnade redan 2017 in ett prospekt, som nu har kompletterats och sammanfattats i en ny, kortare intresseanmälan. Högskolan erbjuder sig att ta emot 130 studenter så tidigt som vårterminen 2019, ett antal som successivt kan utökas. Högskolan är också beredd att erbjuda delar av utbildningen under sommartid, vilket skulle kunna förkorta utbildningstiden med 10 veckor eller mer.

Många fördelar med Halmstad

– Jag ser mycket positivt på möjligheten till en polisutbildning vid Högskolan i Halmstad. Det är en uppdragsutbildning som skulle berika Högskolan. Vi har god kompetens på plats och vi är ett attraktivt lärosäte med ett stort västsvenskt upptagningsområde. I samverkan med Halmstads garnison och Fortifikationsverket har vi god tillgång till fysisk infrastruktur. Vi har också redan etablerade samarbeten med Polismyndigheten inom specialområden som till exempel IT-forensik, och en polisutbildning kommer att öka möjligheterna för ytterligare samarbeten, sammanfattar rektor Stephen Hwang Högskolan i Halmstads fördelar.

Bakom intresseanmälan står även Halmstads garnison, Halmstads kommun, Region Halland och Länsstyrelsen i Halland.

Text: SELMA SEDELIUS

Bild: JOACHIM BRINK (toppbild) och DAN BERGMARK (porträttbild)

Högskolans rektor Stephen Hwang ser många fördelar med en polisutbildning vid Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2018-05-16