Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-02-15

Höjdpunkter och framgångar inom hälsoinnovation

Tvärvetenskapliga projekt, labbmiljöer, seminarier, konferenser och utbildningar inom dagens och framtidens vård och hälsa. Det är några av förra årets höjdpunkter inom Högskolans profilområde hälsoinnovation – vars populärt skrivna årsberättelse presenterades i veckan. Nu går satsningen in i nästa fas, med ny programchef.

Årsberättelsen presenterades i måndags, under årets första möte med hälsoinnovations advisory board. Från vänster: Jakob Hellman (innovationschef vid Stockholms läns landsting), Jens Nygren (hälsoinnovations nye programchef), Ewa Ställdal (ordförande för advisory board), Thorsteinn Rögnvaldsson (prorektor vid Högskolan i Halmstad), Elena Zukauskaite (forskningskoordinator vid Högskolan i Halmstad), Hans Erik Henriksen (vd för Healthcare Denmark).

– År 2017 var ett mycket positivt år för Tema hälsoinnovation, något som i sin tur stärker Högskolan i Halmstad. En viktig händelse var att hälsoinnovation blev erkänt som ett av lärosätets profilområden. Och det räcker med att snabbt ögna igenom årsberättelsen för att få en känsla för alla spännande projekt och samarbeten som har pågått under året, berättar professor Ingela Skärsäter som var programchef för Tema hälsoinnovation från starten fram till årsskiftet 2017/2018.

Många projekt, perspektiv och personer

Innehållet i årsberättelsen är alltför omfattande för att kunna sammanfattas i en kort artikel, men i korthet skildrar den ett antal intressanta projekt, personer och händelser från året som gick. Några axplock är:

  • Intervjuer med, och artiklar om, forskare och nyckelpersoner. Exempelvis Ewa Ställdal, Jens Nygren, Ingela Skärsäter, Anita Sant'Anna, Gun-Britt Lydén, Carina Göransson och Ann Bremander
  • Artiklar om ett stort antal projekt. Bland annat Fallskadeindex, ONCIRI, de två CORE-projekten, synergiprojektet, de två HICube-projekten, Hemmet och etik i vården och FIRe
  • Rapporter från flera av årets konferenser: Vårdforskning i samverkan, Läsfrämjande, empati och social hållbarhet och Second Health Innovation Day
  • Ett globalt perspektiv – en presentation av de internationella gästprofessorerna och deras roll
  • Dessutom: Invigningen av Health Lab, intresseväckande seminarier, nya avtal med näringsliv och offentlig sektor, utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå, inspirerande studentprojekt, framtidsspaningar och mycket mer

En samlande kraft

Årsberättelsen presenterades i måndags, under årets första möte med profilområdets advisory board. På plats fanns Jens Nygren som från och med 2018 tar över som ny programchef efter Ingela Skärsäter. Han är Högskolans första professor i hälsoinnovation och menar att profilområdets stora styrka är att det är lärosätesövergripande.

– Hälsoinnovation står på ”flera ben” kan man säga, vilket innebär att alla ben måste vara lika stadiga. Rent konkret bidrar detta till insikter om att andras framgångar är lika viktiga som ens egna. Ett övergripande profilområde som hälsoinnovation utmanar oss helt enkelt till att samarbeta mer, säger han.

Tema hälsoinnovations årsberättelse är populärt skriven och skildrar ett stort antal intressanta projekt, personer och händelser från året som gick.

En profil som gör Högskolan unik

Tema hälsoinnovation startade 2014 för att ytterligare stärka kopplingen mellan hälsa och innovation vid Högskolan i Halmstad. Det är en tvärvetenskaplig satsning som involverar alla Högskolans akademier. Tanken är bland annat att möta de stora hälsoutmaningar som samhället står inför.

När nu profilområdet fortsätter att utvecklas skapas intressanta möjligheter för Högskolan i Halmstad.

– Den här profilen gör oss unika. Den ger oss möjlighet att bedriva forskning, utbildning och samverkan som skiljer oss från andra lärosäten, säger Jens Nygren.

Text och bilder: JOACHIM BRINK (där inget annat anges)

Vill du ha ett tryckt exemplar?

Kontakta Ingela Skärsäter eller beställ via denna länk.

Omslaget till Tema hälsoinnovations årsberättelse 2017

Klicka på bilden för att bläddra i Tema hälsoinnovations årsberättelse.

Klicka här för att ladda ner.PDF (pdf, 2.6 MB)

"År 2017 var ett mycket positivt år för Tema hälsoinnovation, något som i sin tur stärker Högskolan i Halmstad", säger Ingela Skärsäter, programchef 2014–2017. Bild: MAGNUS KARLSSON

Hälsoinnovation – en lärosätesövergripande profil

Hälsoinnovation är en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer.

Hälsoinnovationer som utvecklas är behovsrelaterade, långsiktigt hållbara och bidrar till jämlik utveckling för individer, organisationer och samhälle.

Hälsoinnovation är ett av två lärosätesövergripande profilområden vid Högskolan i Halmstad. Det andra profilområdet är Smarta städer och samhällen.

Sidan uppdaterad 2018-02-15