Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-12-14

Högskolan i Halmstad utsedd till KK-miljö

Storsatsning på långsiktig forskning för innovation


Högskolan i Halmstad har i dag utnämnts till en så kallad KK-miljö av KK-stiftelsen. Det innebär att KK-stiftelsen långsiktigt kommer att satsa på Högskolan i Halmstads profilering och forskning med särskild inriktning på innovation.

– Det är ett mycket glädjande besked och ett fantastiskt erkännande för vårt lärosäte och den kvalitet som vår verksamhet håller. Det stärker avsevärt vår position, såväl nationellt som internationellt. Nu får vi ännu bättre förutsättningar att möta de utmaningar och behov som samhället står inför – och därigenom bidra till utveckling och ökad välfärd, säger Högskolans rektor Mikael Alexandersson, och nämner utmaningar som snabba teknikskiften, ökad ohälsa, en åldrande befolkning, klimathotet och ökad global konkurrens.

Känd för samverkan


Redan i dag är Högskolan i Halmstad känd för att bedriva forskning med hög relevans i samproduktion med näringsliv och andra aktörer i samhället. Utnämningen till KK-miljö skapar mycket goda ekonomiska förutsättningar för forskningssatsningar och innovationsarbete i samproduktion med näringslivet.

I praktiken innebär dagens besked att KK-stiftelsen har godkänt Högskolan i Halmstads plan – Forskning för innovation – att bygga en stark forskningsmiljö för innovationsdrivande forskning inom tre samverkande styrkeområden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.

– Detta är det största enskilda forskningsstöd som en svensk finansiär ger. Det gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och vi kommer lättare att få gehör hos andra finansiärer genom detta kvitto på att vår tvärvetenskapliga forskning håller ett internationellt mått som ”excellent”. Vi har under åtskilliga år visat att vi är erkänt duktiga och framgångsrika på att samarbeta med företag inom flera olika områden, säger Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik och programansvarig för KK-miljösatsningen Forskning för innovation på Högskolan i Halmstad.

Forskning för innovation


Exempel på områden där Högskolans innovationsinriktade forskning särskilt har bidragit till nyttiggörande inom näringsliv och andra delar av samhället är elektronik (inte minst inbyggda och intelligenta system); affärsutveckling och innovationsförmåga hos företag; hälsa och hälsoteknik; miljö- och energiinnovationer; tjänsteinnovationer samt idrotts- och handikappområdet.  

– Jag är jätteglad för Högskolan i Halmstads skull i dag. Forskning och kunskapsutveckling är mycket viktigt, för att inte säga avgörande, för företags överlevnad och Sveriges konkurrenskraft globalt. Jag har under drygt 20 år befunnit mig nära Högskolan i Halmstad och deltagit i flera olika sorters samarbeten. För egen del – som företagare och entreprenör – har jag haft stor nytta av att i samarbete med Högskolan kunnat omvandla forskningsbaserad kunskap till företagsidéer, säger Johan Sedelius Hörberg, vd för Phoniro och en av ledamöterna i Högskolan i Halmstads så kallade ”advisory board” för Forskning för innovation.

En av Högskolan i Halmstads viktigaste samarbetspartner är Region Halland, och just nu pågår ett arbete för att ytterligare stärka och fördjupa denna samverkan.

– Vi har många och stora frågor som vi måste arbeta vidare med och vi behöver bredda perspektiven. Det gäller till exempel hälsoteknik, logistik, vård och omsorg, men också näringslivsutveckling och regionens tillväxt. Högskolan i Halmstads kraftfulla satsning på forskning för innovation ligger helt i linje med våra utmaningar och behov. Beskedet om KK-miljö är mycket välkommet och innebär i en förlängning stora fördelar för hela Halland, säger Catarina Dahlöf, regiondirektör, Region Halland, och ledamot av Högskolan i Halmstads styrelse.

LENA LUNDÉN

FAKTA – KK-miljöprogrammet


KK-miljöprogrammet är KK-stiftelsens satsning på att utveckla forskningsprofilering och samproduktion vid Sveriges nya universitet och högskolor. En certifiering som KK-miljö innebär en tioårig satsning från stiftelsen. Totalt har KK-stiftelsen avsatt 1,5 miljarder kronor för programmet.

Högskolan i Halmstad är ett av tre lärosäten som under de senaste två åren har genomgått en kvalificeringsprocess tillsammans med KK-stiftelsen i strävan att bli KK-miljö. De två andra är Högskolan i Skövde (som utsågs till KK-miljö i maj 2011) och Mittuniversitetet.

Sidan uppdaterad 2018-02-23