Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-12-12

Lars M Andersson ny akademichef

Lars M Andersson, universitetslektor i historia vid Uppsala universitet, blir chef för den nya akademin inom lärande, kultur och samhälle vid Högskolan i Halmstad.

– Det ska bli otroligt roligt! Jag ser fram emot att få vara med och bygga upp något nytt. Jag tycker om att försöka få folk att dra åt samma håll – att engagera och entusiasmera. Eftersom jag är uppvuxen i Laholm, och sedan några år även bor där igen, känns det ju särskilt roligt att komma till Halmstad, säger han.

Studierektor och prefekt

Lars M Andersson är sedan 2003 anställd som universitetslektor i modern svensk politisk historia vid Historiska institutionen, Uppsala universitet. Innan dess var han verksam vid Lunds universitet, där han disputerade år 2000. Hans forskning handlar i huvudsak om svensk antisemitism och flyktingpolitik.

I Uppsala var han under tre år studierektor för magister- och forskarutbildningen vid Historiska institutionen. Därefter var han prefekt i sex år, samtidigt som han var föreståndare för intendenturstyrelsen för Engelska parken, ett campus som samlar samtliga institutioner inom humaniora och teologi. Han har även haft flera andra uppdrag, exempelvis arbetade han med lärosätets samgående med Högskolan på Gotland.

Lars M Andersson har gett ut flera läroböcker och antologier, varit redaktör för Historisk tidskrift och är en återkommande debattör i samhällsfrågor.

Enig rekryteringsgrupp

Tjänsten som akademichef utlystes i augusti och hade 13 behöriga sökande. Tillsättningen har letts av en intern rekryteringsgrupp och rektor Mikael Alexandersson är mycket nöjd över beslutet.

– Det rådde en stor enighet bland dem som var med i processen. Lars M Andersson är en mycket erfaren forskare, utbildare och chef, som har ett starkt nationellt nätverk. Han har viktig erfarenhet av att utveckla forsknings- och utbildningsmiljöer. Han är dessutom en flitig samhällsdebattör – vi behöver fler lärare och forskare som syns och hörs i debatten, säger han. 

Fem sektioner blir fyra akademier

Från den 1 januari 2015 ersätts Högskolan i Halmstads fem sektioner av fyra akademier. Den nya akademin, som Lars M Andersson blir chef för, kommer att innehålla forskning och utbildning inom humaniora, lärarutbildning samt samhällsanalys och kommunikation.

Lars M Andersson börjar inledningsvis på deltid, för att få möjlighet att avsluta pågående projekt i Uppsala. Därför blir Cecilia Kjellman tillförordnad akademichef de första veckorna på året. Uppdraget som akademichef gäller under en mandatperiod på tre år som kan förlängas ytterligare en mandatperiod.

Text: IDA LÖVSTÅL 

Från och med årsskiftet börjar Lars M Andersson på Högskolan i Halmstad. Till en början på deltid, till dess han har avslutat sina projekt vid Uppsala universitet.

Lars M Andersson
Ålder:
53 år
Bor: I Laholm
Familj: sambo och två vuxna bonusbarn
Intressen: ”Historia, naturligtvis! Har även ett passionerat intresse för litteratur. Det har jag med mig sedan barnsben – mina föräldrar drev bokhandeln i Laholm. Andra intressen är stadsbebyggelse, arkitektur och design.” 

Sidan uppdaterad 2014-12-12