Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-11-19
Akademisk högtid med fest, glädje och tradition

I år är det tjugo år sedan Högskolan i Halmstad firade sin första akademiska högtid. I fredags, den 16 november, hyllades för trettonde gången de akademiska framsteg som har gjorts under det senaste året. Bland annat installerades professorer, och nya doktorer promoverades.

Den akademiska högtiden är en tradition som stammar från medeltiden, och högtidens symbolik är präglad av antiken. Högskolan i Halmstad ärar den traditionella ceremonin, men har också, i likhet med många andra yngre lärosäten, skapat sina egna traditioner.

Vid årets ceremoni installerades fyra nya professorer: Marta Cuesta, Staffan Karlsson, Mattias Ohlsson och Åsa Roxberg. Dessutom promoverades sju doktorer: Gärd Holmqvist, Faisal Iddris, Susanne Lindberg, John Lindgren, Sabrina Luthfa Karim, Hawar Ramazanali och Deycy Janeth Sánchez Preciado – samt en hedersdoktor: Jörgen Persson. Som traditionen bjuder fick de kliva över den symboliska parnassen, vilket markerar deras steg från student till lärare. De fick också ta emot sina doktorsinsignier, vilka symboliserar värdighet, frihet, lärdom, samt en förening med vetenskapen.

En förmiddag fylld med kunskap

Dagen inleddes med frukostmingel, och därefter hälsade Verónica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, alla välkomna. De nya professorerna presenterades av sin respektive akademichef, varefter den samlade åhörarskaran fick ta del av deras installationsföreläsningar.

Jörgen Persson, hedersdoktor i hälsa och livsstil, höll också han en föreläsning med rubriken Pingis – världens bästa hjärngympa och en hälsosam livsstil. Jörgen Persson utsågs till hedersdoktor år 2017, men promoverades alltså vid 2018 års akademiska högtid.

– Det är väldigt hedrande att stå här i dag. Min största dröm som liten var att bli pingisproffs, och så blev det. Jag spelade i landslaget i 30 år och pingisen blev en livsstil där jag har lärt mig av både framgångar och motgångar, berättade Jörgen Persson, och lade till att han var ungefär tre år gammal första gången han höll i en pingisracket.

Jörgen Persson har bidragit till Högskolans verksamhet på flera sätt, inte minst genom sina insatser för programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv. I sin föreläsning framhöll han pingisens positiva inverkan på både kropp och psyke.

– Att spela pingis är bra hjärngympa – att läsa spelet och samtidigt röra kroppen. Inte minst för äldre. Det skapar en stor gemenskap och sprider glädje.

En högskola med siktet inställt på framtiden

Vid eftermiddagens högtidliga ceremoni blickade rektor Stephen Hwang tillbaka till förra årets akademiska högtid, då han talade om Högskolans arbete med målbilder. Även detta års öppningsanförande kom att handla om vart lärosätet är på väg, och om var det strävar efter att befinna sig om tio till femton år. Stephen Hwang betonade studenternas roll för lärosätet:

– En av våra målbilder handlar om en studentupplevelse och erfarenhet av högsta kvalitet. Det är kanske den viktigaste målbilden av de alla, eftersom den handlar om hur vi får alla våra cirka 10 000 studenter att känna sig välkomna och att tillbringa sin tid här på Högskolan på bästa möjliga sätt, med bästa möjliga kunskap.

Marielle Bock, studentkårens ordförande representerade studenternas perspektiv under ceremonin. Hon passade också på att hylla nörden och nördighet i sitt tal, som också var högtidens sista tal:

– Vad är forskning, om inte en nörds livsdröm? Forskning grundas i att man hittar något som man finner så otroligt intressant att man vill lägga ner hjärta och själ i det, och inte bara som en hobby, utan som ett arbete och livsverk. Som ordförande i studentkåren ser jag det som en av mina många uppgifter att värna om nördigheten.

Glasäpplet delades ut till Åsa Krusebrant. universitetsadjunkt inom omvårdnad, årets mottagare av pedagogiska priset.

Prisade medarbetare

Under eftermiddagens ceremoni delades även Högskolans pedagogiska pris, samt priset för samverkan och innovation ut. Det pedagogiska priset delas ut till en lärare som har varit särskilt framgångsrik i att utveckla sina studenters lärande, och i år förärades det Åsa Krusebrant, universitetsadjunkt inom omvårdnad.

Åsa Krusenbrant, som brinner för att undervisa, att interagera med studenterna och att se deras utveckling, nominerades av sina kollegor.

– När jag fick veta att kollegorna hade nominerat mig blev jag helt mållös. Det är det finaste erkännandet som jag kan få av dem, säger hon.

Högskolans pris för samverkan och innovation delades ut för andra året i rad, och den här gången var det Karin Weman Josefsson som fick ta emot det. Hon är universitetslektor i psykologi, och prisades för sitt samverkansarbete på såväl nationell som internationell nivå. Karin Weman Josefsson menar att samverkan är nödvändig för att åstadkomma god forskning.

– Jag tror inte att det blir bra forskning utan samverkan – vi behöver till exempel samverka tvärvetenskapligt och med relevanta aktörer i samhället. För att skapa nytta krävs att man når ut på bred front.

Vid den akademiska högtiden uppmärksammades också andra akademiska meriter, såsom gästprofessorer och adjungerade professorer, nyblivna docenter – och doktorer som är verksamma vid Högskolan i Halmstad men som har disputerat vid annat lärosäte.

Text: CHRISTA AMNELL
Bild: ANDERS ANDERSSON och DAN BERGMARK

Hedersdoktor Jörgen Persson

Sidan uppdaterad 2019-01-31