Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-04-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-04-05

Digital design och innovation-studenter fokuserar på integration och hållbarhet

Vem kan jag dela min svåra upplevelse med? När har simhallen öppet? Vad heter cykel på svenska? Det är några av de frågor, stora som små, som en nyanländ flykting kan behöva få svar på. Studenterna på programmet Digital design och innovation arbetar med integration som tema under ett helt år.

Bilder av app-prototyp

Studenterna Helena Persdotter och Jonas Cheung har börjat skissa på en prototyp till appen de tar fram.

En av lärarna på programmet läste om nyanlända som hade idéer till appar för att komma in i livet och vardagen i Sverige. Så föddes idén om ett temaår om integration på programmet Digital design och innovation.

– Grundtanken är att i stället för att ha fiktiva utmaningar används studenternas designkraft för att jobba med viktiga frågeställningar som skapar värde på riktigt, säger Jesper Lund, programansvarig för Digital design och innovation.

Studenter från programmets tre årskurser arbetar under året på olika sätt med integration och den situation som nyanlända kan befinna sig i. I flera olika kurser tar sig studenterna an utmaningarna, utvecklar digitala koncept och prototyper och gör praktiskt designarbete i sina designstudiokurser.

Flera samarbetsaktörer

Läsåret inleddes med att samarbetsaktörerna Länsstyrelsen i Halland, Röda Korset i Halland och Halmstads kommun höll föreläsningar och workshoppar om integration för studenterna.

– Vi presenterade olika utmaningar kopplade till integration och social hållbarhet i stort, berättar Urszula Hansson, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Halland.

Tredjeårsstudenterna Helena Persdotter och Jonas Cheung har utformat ett koncept med en digital sjukvårdsupplysning, en idé som de vidareutvecklar till en app. De analyserar och skriver också om konceptet i sin kandidatuppsats.

Helena Persdotter och Jonas Cheung

Helena Persdotter och Jonas Cheung läser tredje året på programmet Digital design och innovation. Just nu jobbar de med ett digital kamratstöd som framför allt riktar sig till nyanlända personer. Intresset för hälsa och att ta sig an utmaningar finns där: Helena Persdotter läser dessutom sjuksköterskeutbildningen parallellt, och Jonas Cheung läser kurser i projektledning och kinesiska.

– Vi försöker utveckla en digital tjänst i form av ett kamratstöd för nyanlända. Tjänsten ska även innehålla information om hälsa för att också vara ett känslomässigt stöd, framför allt i början när en person kommer till Sverige som nyanländ, berättar Helena Persdotter och Jonas Cheung, och förklarar:

– Det är lite av en fortsättning på vårt projekt om en digital vårdcentral, som startade i en kurs som vi hade tidigare i år och som hette Hållbar design.

Många perspektiv

Helena Persdotter och Jonas Cheung har också ägnat en hel vecka åt intervjuande, något som var både kul och spännande, menar de. Som designer är det viktigt att gå in i projekt med öppna sinnen:

– Som UX-designer* är det viktigt att kunna ta in insikter från olika perspektiv för att kunna se en helhetsbild. Därför valde vi att intervjua nyanlända, samordnaren på språkcafée och integrationssamordnare, säger Jonas Cheung.

Nu ska de analysera materialet och ta fram olika skisser på hur en prototyp kan se ut. Det är viktigt att tänka ”utanför boxen” och ta fram flera olika förslag på lösningar innan de bestämmer sig för en design.

– Det är lätt att tro att nyanlända är en homogen grupp människor med ungefär samma behov. Men det handlar naturligtvis om många olika människor, det är framför allt situationen som förenar dem, säger Helena Persdotter.

Konkreta mål

Länsstyrelsen i Halland är Helena Persdotters och Jonas Cheungs uppdragsgivare, och studenterna uppskattar att både få viss arbetslivserfarenhet och att uppdraget får fastare ramar och mer konkreta mål. Urszula Hansson tycker att samarbetet med studenterna är betydelsefullt. Själv kan hon bidra med kunskap och kontakter.

– Studenterna hjälper oss, det är en ”vinna-vinna”-situation, säger Urszula Hansson som har flera samarbeten med såväl Digital design och innovation som med andra delar av Högskolan, och fortsätter:

– Högskolan är Länsstyrelsens innovativa kontakt. Som student är det viktigt att få kontakt med arbetslivet och olika verksamheter. Det är jättebra att få en plattform redan under studietiden.

Urszula Hansson är även vice ordförande för Röda Korset i Halmstad.

– Studenter från programmet har tagit fram en helt ny webbplats för Röda Korset i Halmstad, med mer fokus på symboler och ikoner som gör det lättare för besökare att anmäla intresse och hitta information. Webbplatsen är inte lanserad ännu, men vi är så nöjda med studenternas arbete att vi anlitade dem som konsulter för att göra klart webbplatsen åt oss.

Användarna är viktigast

Även kamratstödsappen, som växer fram under Helena Persdotters och Jonas Cheungs försorg, kan bli ett verktyg som kommer att användas på riktigt så småningom.

– Vi får se nu under vägen. Vi designar ju för att någon ska använda det vi gör. Samtidigt är egentligen inte det viktiga hur produkten eller tjänsten blir, utan vad den gör för användarna, säger de.

Programmet Digital design och innovation planerar fler temaår framöver. Tänkbara ämnen är sjukvård, hälsovård och digitaliseringen i skolan.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: JOACHIM BRINK och KRISTINA RÖRSTRÖM

* UX-designer står för User Experience-designer, och betyder att designern fokuserar på användarens mål och behov i sitt designarbete för att skapa bästa möjliga användarupplevelse av digitala tjänster och produkter.

Jesper Lund

Jesper Lund ansvarar för programmet Digital design och innovation.

Integration och hållbarhet

Frågan om hållbarhet, ekonomiskt, socialt och miljömässigt, går som en röd tråd genom programmet Digital design och innovation. Temaåret integration är en viktig del i social hållbarhet i samhället.

Urszula Hansson

Urszula Hansson är sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Halland. Halmstads kommun och Röda korset är också involverade som samarbetspartner under integrationstemat.

Blomma som visar individen kopplat till bland annat vikten av integration.

Länsstyrelsen har en modell och metod, blomman, för social hållbarhet i Halland, där integration är en del.

Fler exempel på studenternas digitala projekt som kan främja integration

En app som sammanfattar aktiviteter i en kommun, och som underlättar för användaren att hitta aktiviteter som hen är intresserad av

En app för att byta kläder med andra – användarna kan ge bort eller sälja sina kläder, och de som behöver kläder kan leta upp gratis eller billiga kläder

Ett spel för att lära sig svenska ord

”Halv 8 hos mig”, en app där man kan skapa bjudningar för att samla folk hemma hos sig, för att umgås, dela recept och öva på språket

En app för att hitta språkvänner – man söker reda på andra som vill lära sig språk för att tillsammans öva och lära sig av varandra

Ett slags memoryspel för att lära sig svensk geografi och allmänkunskap

En social plattform som visar lokala evenemang

En digital psykiatrisk vårdcentral, med exempelvis kontaktperson och stödgruppsnätverk

Helena Persdotter och Jonas Cheung

Helena Persdotter och Jonas Cheung.

Sidan uppdaterad 2017-04-05