Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2019-01-16

Högskolan ger kurs i cybersäkerhet för andra lärosäten

Cybersäkerhet blir ett allt viktigare ämne – inte minst för studenter inom IT – att lära sig. Det måste finnas kompetens för att hindra den lavinartade ökningen av cyberattacker mot offentliga och privata IT-system – och mot enskilda individers digitala identitet. Högskolan i Halmstad bedriver både utbildning och forskning inom området och har fått förtroendet att hålla i cybersäkerhetskurser för andra lärosäten i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland.

En av de ledande aktörerna för kurser inom cybersäkerhet är Cisco Networking Academy. Det är ett samarbete mellan lärosäten över hela världen och företaget Cisco Systems, som tillhandahåller produkter och tjänster inom nätverk och datakommunikation.

– Högskolan i Halmstad är ett så kallad Cisco Instructor Training Center. Det innebär att vi har rättigheten att utbilda både instruktörer och studenter inom Cisco Networking Academys olika kurser, berättar Malin Bornhager, ansvarig för Högskolans kandidatprogram i IT-forensik och informationssäkerhet.

Initierar samarbete för bättre utbildning inom cybersäkerhet

Cybersäkerhet kan beskrivas som en samling säkerhetsåtgärder, riskhanteringsmetoder och tekniker som används i syfte att bevara digital konfidentialitet, riktighet, spårbarhet och tillgänglighet för att förhindra IT-relaterad brottslighet. I början av januari samlades ett tiotal lärare från fem olika lärosäten i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland på Högskolan i Halmstad för att certifieras inom ramen för den senaste Ciscokursen i cybersäkerhet.

– Cyberattacker och annan IT-relaterad brottslighet är ett reellt hot i dag. Det är oerhört viktigt att vi som utbildar framtidens arbetstagare inom IT-säkerhet samarbetar för att kunna ligga steget före brottslingarna. I samband med kurscertifieringen har vi även initierat ett nätverk för oss som undervisar inom IT-säkerhet så att vi kan utbyta erfarenheter och material samt diskutera undervisningsformer, säger Olga Torstensson, ansvarig för Högskolans magisterprogram i nätverksforensik.

– Instruktörsträningen och kurscertifieringen anordnad av Högskolan i Halmstad med stöd av Cisco gör det möjligt att börja undervisa studenter i Norden och Baltikum i vår nya kurs CCNA Cybersecurity Operations. Kursen fokuserar på hur man övervakar, upptäcker och reagerar på hot mot cybersäkerhet, säger Karol Kniewald Partner Manager vid EMEAR, Corporate Affairs, Cisco Systems.

Två av deltagarna var Vida Ahmadi och Anders Carlsson från Blekinge tekniska högskola. De undervisar i IT-säkerhet på utbildningsprogram på både grundnivå och avancerad nivå. Anders Carlsson har en bakgrund som officier i försvaret innan han sadlade om och disputerade inom nätverkssäkerhet. Han har arbetat mycket internationellt, bland annat i Ryssland och Ukraina, och är positiv till ökat samarbete: ”Det är svårt för ett lärosäte att ha en egen kompetens inom detta området, det gäller att vi delar kompetens med andra.”

Ett tiotal lärare från fem olika lärosäten i Norden och Baltikum samlades på Högskolan i Halmstad för att få instruktörsbehörighet i den nya Ciscokursen CCNA Cybersecurity Operations. Samtidigt passade de på att dela erfarenheter och metoder med varandra för att tillsammans kunna utveckla nytt undervisningsmaterial. Förhoppningen är att bilda ett nätverk med regelbundna träffar.

Text: LOUISE WANDEL
Bild: IDA FRIDVALL (toppbilden visar Malin Bornhager and Olga Torstensson från Högskolan i Halmstad)

IT-relaterad brottslighet har ökat med 949 procent

Enligt den officiella kriminalstatistiken har anmälda brott med IT-inslag (till exempel datorbedrägeri, det vill säga bedrägeri genom internet och dataintrång), sammantaget ökat med 949 procent mellan år 2006 och 2015. (Källa: Brottsförebyggande rådet, rapport 2016:17, It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera demlänk till annan webbplats)

Det är väldigt roligt att Cisco Networking Academy har gett oss förtroende att leda denna kurs.

Malin Bornhager och Olga Torstensson som höll i certifieringen av instruktörer från andra lärosäten i Norden och Baltikum i den nya Ciscokursen i cybersäkerhet

På kursen deltog lärare från följande lärosäten:

  • Blekinge tekniska högskola, Sverige
  • Business College Helsinki, Finland
  • Tallinn University of Technology, Estland
  • TEC Technical Education, Danmark
  • Transport and Telecommunication Institute, Lettland
Sidan uppdaterad 2019-01-17