Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-04-25

Med ett tillsammansperspektiv för barns och ungas väl

Är det ett enda ord som ska användas för att beskriva vad Håkan Cajander har jobbat med på Högskolan i Halmstad, är det samverkan. I dagarna går han – efter åtta år på Högskolan – vidare till ett nytt uppdrag inom Region Halland. Hur kommer då hans framtida relation med Högskolan i Halmstad att se ut? Jodå, präglad av samverkan.

Man filmas mot "green-screen", en grön skärm

Håkan Cajander, på plats på DLC, Digitalt laborativt centrum, med en "green screen" som bakgrund.

Veckan ut hittas Håkan Cajander på Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan. Han är föreståndare för DLC, Digitalt laborativt centrum, och utvecklingsledare för RUC, Regionalt utvecklingscentrum samt ingår i den Högskoleövergripande samverkansgruppen.

– Det känns sorgligt att lämna många goda arbetskamrater, och samtidigt ser jag med stolthet tillbaka på det arbete som jag tillsammans med många andra har gjort genom åren. I min nya roll på Region Halland ser jag stora möjligheter att fortsätta i min samverkansroll, både med Högskolan och med andra partner som jag redan samarbetar med.

Drivkraften att bidra

Håkan Cajander ser det som att han varken tar ett steg upp eller ner karriärmässigt med jobbskiftet, snarare ett steg åt sidan.

– Jag ska jobba vidare för Hallands barns och ungdomars bästa. Det är därför jag går till jobbet varje dag, det är vad jag brinner för. Det är alltid det som har drivit mig, också när jag tidigare jobbade som lärare. Jag vill bidra till ett bättre samhälle, särskilt för unga.

Håkan Cajander har alltid haft många järn i elden. Efter 22 år som lärare i grundskolan och en hel del projekt utöver det, kom han till Högskolan och i första hand RUC. Åtta år senare blir han nu en ”extern kontakt” till Högskolan som han självfallet har god kunskap om.

Vad ser du fram emot?

– Att ta ansvar för de processer som min företrädare har startat, och det har hon gjort tillsammans med både Högskolan och kommunerna. Ett gott exempel på hur man kan jobba med skolutveckling på regional nivå, med både kommuner och Högskolan, är ”From great to excellent” och även ”framtidens digitala lärande i skolan”. Vad gäller det sistnämnda projektet byter jag stol, Marie-Helene Zimmerman Nilsson på Högskolan tar över processledarskapet, men jag fortsätter delta i utvecklingsarbetet som representant för Region Halland.

Sammanhangen består

Håkan Cajander kommer nu å ena sidan att vara Regionens representant i RUC:s forum Samrådet, det som han själv har lett i alla år. Han ska å andra sidan leda en strategisk grupp som Region Halland driver kring skolfrågor, i stället för att som nu representera Högskolan i den.

– Det blir i stor utsträckning samma sammanhang, och jag kommer att ha många kontakter med Högskolan. Det är viktigt att vi hjälps åt med det vi gör, Region Halland, kommuner och Högskolan, att vi fortsätter hålla hög kvalitet i det vi gör och förhoppningsvis skruva upp kvaliteten ytterligare.

Tre män stående, i samtal, några fler personer i bakgrunden

Håkan Cajander i ett av många samtal (här under invigningen av HPC:s, Högskolepedagogiskt centrums, lokaler).

– Det jag är mest stolt över under min tid på Högskolan är det som egentligen inte syns, mellanrummen, när man träffar människor, bygger förtroende, skapar tillit och får till nätverk och sysslar med dialog. Handslag och överenskommelser kan leda till konkreta samarbeten. Det svåraste och bästa tar jag med mig, mitt kontaktnät, och även om jag har lämnat över det i form av dokumentation, är det väldigt knutet till mig som person.

Håkan Cajander nämner också att han med stolthet ser tillbaka på hur han, med sin tidigare kollega Ulla Palmquist, startade och byggde upp verksamheten inom RUC, Regional utvecklingscentrum. Han är även mycket glad över hur utvecklingen av DLC, Digitalt laborativt centrum har tagit fart.

– Personligen är jag väldigt glad över att området kultur – utöver lärande och kreativitet – tar mer och mer plats i DLC. Det är ett resultat av avsiktsförklaringen mellan Region Halland och DLC, och det var väldigt bra att den kom till stånd. Ett av de nya projekten inom kulturområdet heter Narrativ labb och handlar om att skapa film i VR-miljöer, och den är en följd av projektet VRoom.

Som en av Regionens personer i Halland gällande skolsamverkansfrågor har Håkan Cajander förhoppningar om fler samarbeten framöver, med Högskolan och kommunerna. Digitalisering inom utbildningsområdet är ett sådant, där man också med hjälp av olika EU-finansiering kan bygga upp kunskap och nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Framgångsfaktorer, språk och blandade kompetenser

– Jag ser tydligt i rapporter och i möten med kommuner att vi måste hitta regional kompetensförsörjning till skolan. Prognoser säger att det de närmaste åren saknas 4 000 lärare bara i Halland. Ett annat område är hur vi ska jobba med barns och ungas välmående. Det finns en stor psykisk ohälsa, även om de flesta faktiskt mår bra. Det är viktigt att vi utgår från det som är framgångsfaktorer och inte alltid fokuserar på det som är dåligt. Ofta tror jag att de är kopplade till att lyckas i skolan, säger Håkan Cajander, som också lyfter fram språk som enormt viktigt, särskilt för nya svenskar, liksom ”maker space-tänk” för att blanda kompetenser i syfte att lösa problem. Centralt är att vi bidrar från akademi, offentlig sektor och näringsliv tillsammans, för att hitta lösningar på olika problem, det vill säga en ”triple helix-modell”.

Vad kommer det att betyda för Högskolan att ha dig som kontakt på Region Halland?

– Det finns alltid ett behov av människor som ”går mellan”. Inte nödvändigtvis genom att byta jobb, men folk som har förståelse för och hittar broar mellan verksamheter. Halland är en liten region och det är livsfarligt att vi jobbar med parallella processer i stället för med varandra – det har vi inte råd med. På det området finns fortfarande jättemycket kvar att göra.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: ANDERS ANDERSSON, JOACHIM BRINK, EMELY NIEMI JONSSON, ISTOCK

Håkan Cajander

Håkan Cajander tillträder i maj tjänsten som strateg med ansvar för skol- och utbildningsfrågor på Region Halland, en position som ligger inom verksamhetsområdet social hållbarhet.

”Vi” och ”tillsammans”

Ett fågelbo med ägg

Fågelboet som bild för samverkansarbetet:

– Jag brukar säga att mitt jobb är som ett fågelbo. Jag har många olika ägg i det, men de ska alla ha något gemensamt och höra ihop, och det måste man kunna se, säger Håkan Cajander..

– Det är viktigt att ha kunskap om kontexten man arbetar i när det gäller samverkan. Har man inte kunskap själv gäller det att omge sig med rätt människor. Ta exemplet DLC, Digitalt laborativt centrum, jag är egentligen inte så intresserad av teknik som sådan, bara om den påverkar min vardag. Men på DLC samlas människor som är duktiga på det jag inte kan.

Väsentligt för samverkan, på ett personligt plan, ser han annars förmågan att hitta slutgiltiga resultat som inte alltid är optimala för verksamheten som man själv företräder, utan ha ett bredare perspektiv än den egna organisationen. ”Vi” och ”tillsammans” är ledord.

– Genuint intresserad av andra människor, analytisk och att våga göra fel är andra framgångsfaktorer för samverkan, liksom att få grupper och människor att dra åt samma håll.

Sidan uppdaterad 2018-04-26