Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-02-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-02-02

Ny bok om namnforskning

”Innovationer i namn och namnmönster” är titeln och temat på en ny bok som har sammanställts av forskare vid Högskolan i Halmstad. Boken samlar artiklar med anknytning till det tvärvetenskapliga nordiska namnsymposium som arrangerades i Halmstad 2013.

– Boken är ytterligare ett styrkebevis för vår namnforskning vid Högskolan i Halmstad och för vår forskningsmiljö. För drygt två år sedan arrangerade vi det nordiska namnsymposiet och det känns jätteroligt att vi nu har fått i hamn den här sammanställningen, säger Linnea Gustafsson, universitetslektor i svenska språket.

Boken är redigerad och sammanställd av Linnea Gustafsson tillsammans med Emilia Aldrin, universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Halmstad, samt Maria Löfdahl och Lena Wenner vid Institutet för språk och folkminnen, Göteborgs universitet. Artiklarna är författade av några av de 40-tal forskare som medverkade vid konferensen 2013.

Ortsnamn, djurnamn och båtnamn

I boken presenteras 20 artiklar som ger olika perspektiv på temat namn och namnmönster. Bland annat behandlas namnbruk i multikulturella miljöer, förnamnens könsmarkerande funktion, hanteringen av nya namn i almanackan, namnens roll i skönlitteraturen samt uppkomsten av nya mönster i ortnamn, personnamn, djurnamn samt namn på flygplan och båtar.

Innehållet spänner över ett stort tidsspann från järnålder till nutid och behandlar namn i olika delar av Norden samt Tyskland. Flera av artiklarna presenterar också nya teorier och metoder inom namnforskningen.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Välkommen på boksläpp!

Varmt välkommen att fira utgivningen av boken ”Innovationer i namn och namnmönster” den 8 februari.

Emilia Aldrin och Linnea Gustafsson presenterar boken och vi får ett smakprov på vad den innehåller. Maria Löfdahl och Lena Wenner, Göteborgs universitet, ger ett miniföredrag utifrån en av artiklarna i volymen, "Lexikon, onomastikon och flerspråkighet", där de berättar om sin forskning om hur svenska ortnamn hanteras i flerspråkiga miljöer i Sverige. Det finns också möjlighet att ta del av detta föredrag i sin helhet kl. 16.00–16.30 i sal Q436.

Det bjuds även på semlor och dryck.

Tid och plats:
Måndagen den 8 februari kl. 14.30 i atriumgården, hus Q, Högskolan i Halmstad.

Linnea Gustafsson och Emilia Aldrin forskar båda om moderna personnamn. De har sammanställt den nya boken om namnforskning.

Sidan uppdaterad 2016-02-05