Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-09-11

Spännande invigning av Elektronikcentrum

När Elektronikcentrum i Halmstad invigdes med en smäll, gick även startskottet för helt nya möjligheter för ökad tillväxt och snabbare produktutveckling för regionens företag. En samverkan mellan forskning och industri som får ytterligare draghjälp av Högskolans KK-miljö Forskning för innovation.

ECH erbjuder resurser i form av elektroniklaboratorium och EMC-testanläggning. All elektronik måste testas och certifieras, men i Sverige är de externa testhusen få och kötiderna långa. ECH kan med sina två nya mätkammare spara månader i utvecklingstid för regionens företag, som kan testa sina produkter direkt i Halmstad. Det i sin tur gör att ledtiderna kortas och produktutvecklingen går snabbare.

– Det här är kanske Nordeuropas häftigaste labb! sade rektor Mikael Alexandersson.

Men det är även en mötesplats med välutvecklade laborativa miljöer som främjar innovation, utbildning och forskning inom området elektronik. Elektronikcentrum i Halmstad är skapat gemensamt av Högskolan och företag i regionen, för att bli ett internationellt konkurrenskraftigt centrum en global tillväxt som ökar i rasande takt.

Carl-Fredrik Graf, ordförande i Halmstads kommunstyrelse, gratulerade Högskolans rektor Mikael Alexandersson med blommor.

Ministerbesök

Elektronikcentrum, ECH, invigdes fredagen den 11 september av Helene Hellmark Knutsson, Sveriges minister för högre utbildning och forskning.

– Varmt lycka till från regeringen! Vi ser fram emot att verksamheten vid ECH kommer i gång. På Högskolan i Halmstad sker det verkligen spännande saker, sade hon, och syftade även på själva invigningsceremonin, när hon lämnade över scenen till studenten Sara Amani på dataingenjörsprogrammet, som med en smäll och med hjälp av elektroniken skickade blågula band högt upp i luften, ett alternativ till traditionell bandklippning.

– Vid en första anblick är ECH en spännande byggnad och en testanläggning. Men det är så mycket mer. Det är en samverkansarena där Högskolan med sina forskare, lärare och studenter tillsammans med företagen och samhället kan skapa framtidens innovationer, sade Magnus Hållander, chef för Akademin för informationsteknologi, som också invigningstalade.

Redan i dag är flera forskningsprojekt aktiva inom området och det pågår även projekt för att skapa attraktiva utbildningar där företagen i hög grad är involverade. Inte minst är Högskolans KK-miljö Forskning för innovation av central betydelse.

Konferens för Forskning för innovation

Invigningen av ECH ramades in av en konferens där temaledarna för de nio temaområdena inom Forsknings för innovation presenterades för representanter för regionen inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

Högskolans Bennetprofessor Misha Pavel föreläste om sin forskning.

I samband med detta föreläste även gästprofessor Misha Pavel, som innehar Högskolan i Halmstads Bennet-professur, i ämnet ”Intelligent beteendeinformatik som stöd för framtidens hälsovård”. Kort sagt handlar det om hur teknik kan användas för att skapa en hälsosammare livsstil, högre livskvalitet för en åldrande befolkning och på så sätt minskade kostnader för hälso- och sjukvård.

Misha Pavel är till vardags professor vid Northeastern University i Boston, och delar sin tid mellan College of Computer and Informatics Science och Bouvé College of Health Science.

– Hans forskning förenar alla teman som finns inom vår KK-miljö, sammanfattade dagens konferencier, prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson, föreläsningen.

Fokus på regional tillväxt

Eftermiddagens program handlade om regional tillväxt. Johan Carlstedt, projektledare vid Svenska ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, berättade om IVA:s projekt ”Attraktionskraft för hållbar tillväxt”. Mot bakgrund av projektet har Halmstad och Halland många styrkor och möjligheter, men det är lika viktigt att förvalta sitt pund. I den efterföljande paneldebatten deltog Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen, Lena Norder, vd Svensk Elektronik, Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Carl-Fredrik Graf, ordförande i Halmstads kommunstyrelse, Staffan Dahlström, vd HMS, Christer Sundberg, vd Harry Sjögren, Magnus Hållander, akademichef, och Sandra Sandberg, ordförande i Halmstad Studentkår.

Under eftermiddagen hölls en paneldebatt på temat hållbar regional tillväxt.

Madelene Sandström fick frågan om hur hon ser på framtiden för Högskolans KK-miljö:

– Frågan ligger i Högskolans händer. Vi kommer att samarbeta för utveckling av KK-miljön i ytterligare sex år. Sedan tror jag att miljön kommer att utvecklas på det internationella planet och stå på egna ben, jag tror på en ljus framtid! sade hon.

Under hela dagen var det öppet hus på Elektronikcentrum och Hälsoteknikcentrum samt i de nya lokalerna för elektronik-, robot-, IT-forensik-, och elkraftlaboratorier, med demonstrationer, förevisningar av verksamheten och utställningar av företag, studenter och forskare.

Text: INGRID EKSTRÖM och HANNA OLSSON

Bild: JOACHIM BRINK och MIKAEL EVARD

Film: LOUISE WANDEL

Fotnot. Elektronikcentrum i Halmstad har skapats av Högskolan i Halmstad i samverkan med industrin i regionen och nätverket ”För framtidens elektronik i Halmstad”. Huvudpartners är AES Nordic AB, Harry Sjögren, HMS Industrial Networks AB och NIBE Energy Systems. Läs mer på www.hh.se/echlänk till annan webbplats

Vad är en KK-miljö?

Högskolan i Halmstad är ett av tre lärosäten i landet som har kvalificerat sig för att bli utnämnt till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. De andra KK-miljöerna är Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet. I ett tioårigt avtal som löper till och med år 2021, utlovar stiftelsen stöd till forskningsinsatser som successivt utvecklar ett alltmer profilerat lärosäte, med högsta kvalitet, tydlig positionering och med verksamhet som har stark relevans för utvecklingen av näringsliv och samhälle. Förtroendet vilar på tydliga mål, genomtänkt strategi och ett kvalitetsdrivande arbetssätt. För att spegla Högskolans profil har KK-miljön fått namnet Forskning för innovation.

Elektronikcentrum erbjuder resurser i form av elektroniklaboratorium och EMC-testanläggning.

”Jag är här i dag för att jag fungerar som länk mellan den offentliga sektorn och företagarna. Jag vill koppla ihop relevanta företag med Högskolan. I Falkenberg har vi exempelvis duktiga företag inom hälsa och särskilt på den dentala sidan vilket jag vet Högskolan är duktiga på”, säger Mattias Fornell, företagsutvecklare, Falkenbergs Näringslivs AB.

”Det är viktigt att göra Elektronikcentrum i Halmstad känt för företag och offentlig sektor. ECH möjliggör för många olika områden, det är lätt att låsa sig vid bara elektronik men det finns många fler användningsområden”, säger Catarina Dahlöf, regiondirektör på Region Halland och medlem i Högskolestyrelsen.

”ECH är jättespännande! Vi lever i ett samhälle som är mer elektroniskt än någonsin, kommunen kommer ha stor glädje för ECH. Jag tycker även vi kan bli bättre på att ta tillvara på kompetensen som kommer från Högskolan. Att det finns dörrar för att få utveckla sin idé och få studenter att stanna kvar i Halmstad. Högskolan är mycket viktigt för Halmstads utveckling”, säger Bertil Andersson, kommunråd (S), Halmstads kommun.

”Det finns mycket folk här som är medlemmar i nationella och internationella föreningar som årligen åker på konferenser och kongresser. Dessa kongresser skulle vi kunna ha här i Halmstad. Det finns många vinster att ta på sig ett värdskap och Högskolan är en viktig del i det”, säger Maria Hallberg, projektledare, Halmstad Convention Bureau, Destination Halmstad.

”Jag är här i dag för att träffa intressanta personer, lyssna till inspirerande föreläsningar samt att se den nya miljön”, säger Ludvig Granberg, vd, Hemsida24.

”Jag arbetade på Högskolan 2001 och det är stor skillnad nu från när jag var här. Det är mycket mer aktivitet inom elektronikområdet och det nya labbet är supermodernt!” säger Shofang Gong, professor i kommunikationselektronik, Linköpings universitet.

”Jag är här för att se Hälsoteknikcentrums testlägenhet. HFAB bygger seniorlägenheter och jag vill att vi också ska bygga en testlägenhet som är IT-utrustad. Jag ska försöka övertyga styrelsen att vi generellt ska använda mer IT i våra seniorboenden”, säger Marie Kaiding, HFAB.

”Vi är ett konsultbolag som arbetar med medicinteknik och framförallt med produktutveckling. Vi kan nu testa våra kunders produkter i Elektronikcentrums kammare, det kommer effektivisera mycket”, säger Johan Zetterberg, Etteplan.

”Det är alltid kul att komma till Högskolan i Halmstad. Det är inspirerande att konkret se Högskolans samarbete med företag. Falkenbergs kommun har dessutom ett samarbetsavtal med Högskolan för att få fler ungdomar i Falkenberg att läsa vidare på högskolenivå”, säger Catharina Rydberg Lilja, chef för stadsbyggnadskontoret, Falkenbergs kommun.

Sidan uppdaterad 2015-09-18