Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-04-18

Programmen sjuksköterska, civilekonom och IT-forensik fortsatt populära

När Antagning.se stängde anmälan i måndags kunde Universitets- och högskolerådet, UHR, räkna in 360 152 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. Det är två procent färre jämfört med höstterminen 2017. Antalet individer som har sökt till Högskolan i Halmstad ökade dock något. Endast sex andra lärosäten i landet har en ökning av antalet sökande. De mest populära utbildningarna på Högskolan i Halmstad är även i år sjuksköterskeprogrammet, civilekonomprogrammet samt IT-forensik och informationssäkerhet

Ansökningsstatistiken visar att antalet sökande i landet minskar med 4 procent medan det till Högskolan i Halmstad ökar med 1 procent, från 20 067 inför höstterminen 2017 till 20 212 i år.

– Det är en ökning som kan tyckas liten i sammanhanget, men att vara en bland sju lärosäten i landet som ökar antalet sökande är mycket glädjande. Särskilt om man beaktar att bland de sju som ökar finns specialisthögskolor med ytterst få platser och utbildningar, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

Högkonjunktur påverkar söktryck

Söktrycket i landet minskar för fjärde hösten i rad och årets nedgång beror främst på den rådande högkonjunkturen – många väljer jobb framför studier på högskolenivå när arbetsmarknaden och tiderna är goda.

För Högskolan i Halmstads del minskar såväl det totala antal ansökningar som förstahandsansökningar med 4 procent. När det gäller det totala antalet ansökningar är detta ungefär samma förändring som för gruppen högskolor nationellt sett. För antalet förstahandsansökningar i landet är minskningen 2 procent.

Nya utbildningar attraherar sökande

För Högskolans nya utbildningar är intresset relativt stort. Det nya civilingenjörsprogrammet i intelligenta system har knappt 200 sökande, vilket var att vänta med tanke på att det är just en ny utbildning. Tekniskt basår har nära 500 sökande. Programmet Biomedicin – inriktning träningsfysiologi har nytt huvudområde från och med hösten 2018, en förändring som verkar ha gett positivt resultat då antalet sökande ökar igen efter några år med nedåtgående trend.

– Det är mycket glädjande att intresset för många av våra utbildningar, även de nya som vi erbjuder i år, är så pass stort. Sjuksköterskor, ingenjörer, ekonomer och lärare är viktiga för samhället och vårt unika program Civilingenjör i intelligenta system är en framtidssatsning kopplat till den snabba digitala utvecklingen, säger Stephen Hwang.

Populära utbildningar på Högskolan i Halmstad

De mest populära utbildningarna vid Högskolan i Halmstad är:

  • Sjuksköterskeprogrammet: 2 163 ansökningar varav 296 förstahandssökande
  • Civilekonomprogrammet: 1 537 ansökningar varav 146 förstahandssökande
  • Bygg- och fastighetsekonomprogrammet: 758 ansökningar varav 149 förstahandssökande
  • Förskollärarprogrammet: 511 ansökningar varav 116 förstahandssökande
  • IT-forensik och informationssäkerhet: 499 ansökningar varav 154 förstahandssökande

Text: LENA LUNDÉN

FAKTA

Sökande: individ som har anmält sig till en eller flera högskole­utbildningar (kurser eller program).

Totalt antal sökande: samtliga sökalternativ som en person har sökt via UHR:s samordnade antagningssystem, NyA.

Förstahandssökande: det som den sökande har angivit som sitt första sökta alternativ. En person kan bara vara första­hands­sökande till ett (1) sökalternativ inom samma antagnings­omgång.

Sidan uppdaterad 2018-04-19