Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-01-25

Prorektor lämnar sitt uppdrag

Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor vid Högskolan i Halmstad, väljer att lämna sitt uppdrag som prorektor vid halvårsskiftet, ett år innan hans förordnande går ut. Han kommer i stället att bli ordinarie programchef för Högskolans KK-miljö Forskning för innovation samt leda forskningsprofilen Centrum för tillämpade intelligenta system (CAISR). Hans efterträdare kommer i första hand att rekryteras internt på Högskolan i Halmstad.

– Att vara både prorektor och programchef för KK-miljön har inneburit att jag inte hinner med att göra någon forskning, säger Thorsteinn Rögnvaldsson. Jag hade aldrig några planer på att stanna längre än mina två förordnandeperioder som prorektor och det här ger mig möjlighet att åter få tid för forskningsmiljön och för doktoranderna. Den är i ett viktigt skede med generationsbyten och mycket nationell expansion inom AI-området [Artificiell intelligens].

Thorsteinn Rögnvaldsson tillträdde som prorektor i juli 2013 och har också varit vikarierande rektor i cirka sex månader mellan rektorerna Mikael Alexandersson och Stephen Hwang. Sedan hösten 2017 har han också varit vikarierande programchef i KK-miljön, ett uppdrag som han nu kan fokusera mer på.

Prioritera bland ansvarsområden

– Det är Thorsteinn själv som har bett att få lämna sitt uppdrag, vilket jag beklagar. Han har gjort ett utmärkt jobb som prorektor och verkligen bidragit till att utveckla Högskolans forskning. Samtidigt förstår jag hans vilja att få prioritera bland sina många ansvarsområden. Det är också av yttersta strategiska vikt att ha en stark ledning för KK-miljön under de sista viktiga fyra åren av avtalet med KK-stiftelsen, säger rektor Stephen Hwang.

– Det här är ett bra tillfälle att sluta som prorektor, säger Thorsteinn Rögnvaldsson. Jag fick det särskilda uppdraget att öka omfattningen på forskningen på Högskolan och den har verkligen ökat starkt sedan 2013, i både kvantitet och kvalitet.

Högskolestyrelsen kommer vid sitt nästa möte att besluta om hur processen och tidplanen för att rekrytera en ny prorektor ska se ut. Normalt brukar en prorektor rekryteras internt, och det är utgångspunkten även den här gången.

SELMA SEDELIUS

Fotograf: Anders Andersson

Thorsteinn Rögnvaldsson lämnar sitt uppdrag som prorektor vid halvårsskiftet. Foto: ANDERS ANDERSSON


Sidan uppdaterad 2018-01-25