Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-10-27

Utländska studenter startar lokalt nätverk

Högskolan i Halmstad har nu så pass många internationella studenter som tilldelats stipendium från Svenska institutet att de startar ett lokalt nätverk inom ramen för Future Global Leaders (NFGL).

I Halmstad finns i år 13 SI-stipendiater. SI-stipendierna riktar sig till personer som vill studera i ett annat land och får möjlighet till det tack vare att Svenska Institutet står för omkostnaderna.

Victor Nyakundi Pursuing från Kenya är utnämnd till ordförande för nätverket i Halmstad. Han läser själv Mastersprogram i strategiskt entreprenörskap.

Victor Nyakundi Pursuing, ordförande för stipendiaternas nätverk vid Högskolan i Halmstad.

Victor Nyakundi Pursuing, ordförande för stipendiaternas nätverk vid Högskolan i Halmstad. Bild: Privat

Det planeras två evenemang i Halmstad nästa år som är öppna för alla i nätverket Future Global Leaders; dels en konferens med temat att minska klyftan mellan teoretisk kunskap och praktisk arbetslivserfarenhet, dels ett företagsbesök med fokus på hållbar utveckling.

– Svenska Institutet gör mycket för att stödja oss, till exempel med pengar för att anordna de här evenemangen. Jag hoppas att vi stipendiater på detta sätt ska kunna dela erfarenheter och lära av varandra, och framför allt att bättra på våra förmågor inom våra olika yrkesområden. Lika viktigt är att ha roligt medan vi pluggar i Sverige, säger Victor Nyakundi Pursuing.

Han fick själv höra talas om Svenska Institutet genom en bekant när han arbetade med ett utvecklingsprogram för FN i Kenya.

– Jag har bytt inriktning från finans till hållbar utveckling och hoppas att kunna starta ett företag genom hjälp från High Five. Jag vill ge tillbaka till Kenya det jag själv har fått. Jag vill investera i idéer och hjälpa unga i Kenya att förverkliga sina drömmar och komma i kontakt med företag, förklarar Victor Nyakundi Pursuing.

Bygga nätverk och bli bättre ledare

Syftet med nätverket Future Global Leaders är att ge SI-stipendiaterna chansen att genom olika evenemang bygga ett nätverk med andra stipendiater från olika delar av Sverige och också att bygga ett upp ett alumninätverk inför framtiden. Målet är att de ska få möjlighet att driva olika projekt genom workshops och seminarier och på så sätt även kunna stärka sina ledaregenskaper. Studenterna får bland annat göra studiebesök på olika företag och bättra på sina kunskaper om Sverige och det svenska samhället. Nätverket Future Global Leaders finns redan på 14 platser i landet, från Lund till Luleå, och inkluderar cirka 400 studenter.

Text: YLVA OLSSON

Sidan uppdaterad 2017-10-31