Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-11-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-11-04

Bok samlar idrottspsykologisk kunskap

Elva forskare, lärare och före detta studenter på Högskolan har författat en bok om tillämpad idrottspsykologi, "Guiden till idrottspsykologisk rådgivning". Det är den första akademiska boken om tillämpad idrottspsykologi och samlar värdefull kunskap inom området för tränare, utövare och studenter.

Initiativet kom från studenter på 20-poängskursen "Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare". Kursen vänder sig till dem som har 60 poäng i idrottspsykologi eller motsvarande. En viktig del i kursen är fallstudier och studenterna efterlyste att det praktiska arbetet skulle dokumenteras så att även andra kunde ta del av resultaten. Och så blev det.

I ungefär ett och ett halvt år har elva lärare, forskare och före detta studenter jobbat med boken och där gett sin syn på tillämpad idrottspsykologi. Boken innehåller nio noggrant dokumenterade fallstudier baserade på teoretiska modeller som appliceras i det praktiska idrottsutövandet. Och här ligger det unika - teoretiskt underbyggd kunskap kombineras med praktisk erfarenhet på ett sätt som inte gjorts tidigare. Tanken har varit att visa den akademiska idrottspsykologins möjligheter att utveckla den tillämpande och rådgivande sidan. Fallstudierna tar upp allt från en tonårstjej som vill utveckla sitt fotbollsspelande till en elitidrottsmans mentala förberedelser inför ett OS.

Boken, som kom ut i juni och ges ut på förlaget SISU idrottsböcker, används som litteratur på kurser inom idrottspsykologi. Den vänder sig även till idrottsutövare, tränare och rådgivare.

- Men den passar alla som är intresserade av hur man generellt kan jobba med enkla psykologiska principer för att nå välmående, säger Urban Johnson, universitetslektor och en av författarna.

I boken presenteras den så kallade Halmstadmodellen, som står för ett kognitivt-humanistiskt idrottspsykologiskt synsätt. Det vill säga ett synsätt som sätter tankarna och individen i centrum.

- I Halmstad ligger vi väldigt långt framme inom idrottspsykologi och inom tillämpad idrottspsykologi är vi ledande i Europa. Boken är ett bra avstamp för framtiden. Här visar vi också andra lärosäten i Sverige och Europa hur vi jobbar, och förhoppningsvis kan det inspirera till fortsatt utveckling, säger Urban.

Fotnot. Författarna till boken är Mark B. Andersen, Urban Johnson, Natalia Stambulova, Johan Fallby, Christina Florå, Martin Gunnarsson, Johan Ekengren, Daniel Ekvall, Peter Larsson, Karl-Axel Tedman och Peter Östlund.

2004-11-04

Urban Johnson, Johan Ekengren och Natalia Stambulova.

Urban Johnson, Johan Ekengren och Natalia Stambulova.

Sidan uppdaterad 2004-11-04