Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-11-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-11-22

De vann nationella ingenjörspriset

Två maskiningenjörer från Högskolan i Halmstad har fått Svenskt Näringslivs nationella ingenjörspris. Det är Anton Sandén och Gustav Jansson som med sitt projekt Mutterdragare åstadkommit det bästa examensarbetet i Sverige. Projektet genomfördes i samarbete med Kalmar Industries i Lidhult.

Anton Sandén och Gustav Jansson hade till uppgift att utveckla en vagndragen mutterdragare åt Kalmar Industries. Mutterdragaren skulle användas för montering av drivaxeln i de truckchassin som företaget tillverkar i Lidhult. Som ramvillkor angavs att lösningen skulle kunna tillverkas av företaget självt, att den skulle bli betydligt billigare än den produkt som fanns att köpa på marknaden, och att den inte skulle kräva omkonstruktioner av truckarna.

Uppgiften löstes på ett elegant sätt. Pristagarna konstruerade mutterdragaren alltifrån principstadiet över primärkonstruktionen och till detaljkonstruktionen. För varje ingående komponent undersökte de flera olika lösningsprinciper och motiverade varför de valde en av dessa. De föreslog också vilka leverantörer som borde användas. Uppdragsgivaren tillverkade mutterdragaren allteftersom underlagen fanns klara. Lösningen understeg kostnadsmässigt rejält den färdiga mutterdragare som finns på marknaden, och blev även billigare än det tak uppdragsgivaren hade angivit.

2004-11-22

Sidan uppdaterad 2004-11-22