Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-12-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-12-03

EU-pris till Högskolan i Halmstad

Internationella programkontoret för utbildningsområdet har tilldelat WiTEC Sweden vid Högskolan i Halmstad ett pris för bästa Leonardoprojekt inom studentpraktik. Det är första gången som pris för projekt inom transnationell rörlighet delas ut. Priset gick till "European Training for Female University Students", även kallat E-TRUST. Högskolan i Halmstad har svarat för hela administrationen.

Kvalitetskriterierna vid urvalet av projekt gällde god projektadministration, direkta fördelar och resultat av projektet samt resultat och påverkan på längre sikt. Motiveringen till Högskolans förstapris löd: "Högskolan i Halmstad och partners har på ett föredömligt sätt främjat internationaliseringen av yrkesutbildningen. Projektet är en del av ett långsiktigt arbete för att främja kvinnornas roll i mansdominerade yrken. Det har stärkt de kvinnliga studenternas självförtroende och väl förberett de för ett kommande yrkesliv."

Programkontorets kvalitetspris mottogs av Karin Älmeby och Karin Nordin från Högskolan i Halmstad. Övriga medverkande högskolor och universitet är Chalmers, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Gävle, Ingenjörshögskolan i Jönköping, Karlstad univeristet, Linköpings Tekniska Högskola, Luleå Tekniska högskola, Lunds Tekniska högskola, Malmö Högskola, Mitthögskolan, Mälardalens Högskola, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och Umeå universitet (teknisk och naturvetenskaplig fakultet).

Se även www.programkontoret.selänk till annan webbplats

2004-12-03

Sidan uppdaterad 2004-12-03