Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-06-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-06-29

Får pris för pedagogisk leksak för flickor

Malin Larsson och Mattias Grufberg, tidigare studenter på Högskolan i Halmstad, har fått ett stipendium på 100 000 kronor från Teknikbrostiftelsen i Lund. De får priset för att ha utvecklat en konstruktionsleksak speciellt utformad för att tilltala flickor.

Malin Larsson och Mattias Grufberg gick ut Utvecklingsingenjörsprogrammet 2002 och har sedan dess jobbat vidare med sitt examensprojekt.

Pengarna betyder jättemycket! Vi ska nu ta fram fler prototyper för att få fram en helt färdig produkt. Förhoppningen är att vi har ett företag i slutet av året, säger Malin.

Med stöd i den senaste leksaksforskningen har Malin och Mattias utvecklat en byggsats där färg, form och material utformats för att stimulera både flickors och pojkars fantasi. Produkten är helt unik på marknaden och är tänkt att fylla en viktig funktion genom att uppmuntra i synnerhet flickors intresse för teknik och konstruktion.

Det är samma pedagogik som till exempel Lego men vi riktar oss mer till tjejer. Vi har gjort många användartester tillsammans med barn, berättar Malin.

Teknikbrostiftelsen i Lund utlyser årligen två idéstipendier om vardera 100 000 kronor. Syftet är att uppmuntra utveckling och kommersialisering av kvalificerade idéer och projekt. Sedan starten 1994 har ett femtiotal stipendier delats ut. Många av dem har lett till starten av nya företag och framväxten av nya idéer.

Fotnot. Läs mer om Teknikbrostiftelsen i Lund på www.teknikbrostiftelsenilund.selänk till annan webbplats

2004-06-29

Sidan uppdaterad 2004-06-29