Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-10-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-10-19

Hylteföretagare i skolbänken

Tjugotalet företagare i Hyltetrakten har satt sig i skolbänken för att lära mer om konkurrens- och strategianalys. Det är ett unikt projekt som drivs av Högskolan i Halmstad tillsammans med Hyltebygdens Lärcentrum, och med Region Halland som medfinansiär.

- Vid besök på företagen har vi märkt ett stort intresse hos dem att tränga djupare in i de här frågorna. I grunden finns ett traditionellt näringslivsanknutet studentprojekt på företagen. Nu kan studenternas arbeten få ökat tyngd när företagen själva vidareutbildar sig i samma ämnen som studenterna, säger Björn Kalla, Näringslivsservice, Högskolan i Halmstad.

Företagare brukar vara strängt upptagna med de dagliga sysslorna och svåra att få med på konferenser och kurser. Men här är det annorlunda, här har de själva uttryckt önskemål om att få utbildning. Det rör sig om fyra heldagsseminarier under ledning av Christer Norr, som också handleder studentgrupperna i projektet. Christer Norr har lång internationell erfarenhet både som lärare och som konsult inom strategi och organisationsförändring.

Seminarierna sker i föreläsnings- och dialogform. Verkliga exempel används som diskussionsunderlag för att belysa olika strategiska aspekter ur såväl storföretagets som småföretagets perspektiv. Sju företag har personal med på seminarierna. En tanke är att deltagarna också bygger lokala nätverk till gemensam nytta. Efter årsskiftet kommer studenterna att slutredovisa sina analyser, som företagen själva får arbeta vidare med.

- Det är alltid intressant att få lära sig något nytt. Just det här ämnet lockar mig. Jag tycker att upplägget är bra, säger Per-Olof Johansson, delägare i familjeföretaget Kinnareds Well. På företaget arbetar 15 medarbetare med att tillverka enkelwell i korta serier och kundanpassade lösningar.

Eftersom näringslivets konkurrenskraft är oerhört viktig för hela samhällets livskvalitet är Hylte kommun också engagerad i projektet. Kommunen har beställt ett studentprojekt på samma sätt som företagen gjort.

2004-10-19

Sidan uppdaterad 2004-10-19