Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-11-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-11-30

Mottagare av Hogia-priset

Annelie Kristensson och Maria Stjernström, från Högskolans arbetsvetenskapliga program, har fått Hogias PA-pris instiftat tillsammans med P-Riks. P-riks är Personalvetarstuderandes Riksförening, en intresseorganisation för de studerandeföreningar som har anknytning till P-utbildningarna i Sverige.

De får priset för sin uppsats Se mig som människa, från uträknad till medräknad - en studie om långtidssjukskrivnas situation. Uppsatsen behandlar bland annat teman som är kopplade till begrepp som förändring, balans mellan krav och kontroll, kortsiktighet och långsiktighet, identitet, feedback, kommunikation och rädsla. En röd tråd i arbetet utgörs av en vilja att se till hela människan och hennes situation.

Uppsatsen bygger på tio djupintervjuer med långtidssjukskrivna i Falkenbergs kommun. Uppsatsen var klar 2003, men priset delades ut först i november 2004. Annelie Kristensson arbetar nu i Norge och Maria Stjernström på Försäkringskassan i Falkenberg.

2004-11-30

Sidan uppdaterad 2004-11-30