Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-12-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-12-28

Naturkatastrofen i Sydostasien

Utrikesdepartementets sidalänk till annan webbplats hittar du aktuella telefonnummer och adresser dit du som anhörig eller vän kan vända dig. Vi hänvisar även till Halmstads kommun webbplatslänk till annan webbplats för extraordinära händelser i fredstid (only in Swedish).
Det finns anledning att befara att medarbetare och studenter på ett eller annat sätt drabbats av jordbävningskatastrofen i Sydostasien.

POSOM (kommunens grupp för stöd och omsorg vid katastrofer) har telefon 035-16 00 27. Dit kan var och en som har frågor eller behov av stöd vända sig.

Ett stödcentrum har upprättats i Söndrum församlingshem dit man både kan komma eller ringa på telefon 035-16 13 00.

    * Personal på Högskolan i Halmstad kan söka stöd dygnet runt på 0200-21 63 00 hos
      NMClänk till annan webbplats Hos Högskolans företagshälsovård finns läkare, sjuksköterska och beteendevetare. Kontakt nås genom Personalavdelningen.

# Studenter kan kontakta
Studenthälsan

Öppet onsdagen den 5/1 kl. 9.00-12.00 på tfn 035-16 74 47 och 035-16 75 77. Måndagen den 10/1 drop-in mellan klockan 10.00-12.00.

Finns det akuta behov av psykiatrisk eller medicinsk vård eller annan akut omsorg, kontakta sjukvården via sjukvårdsupplysningen. 0771-299 299.

Är du student eller anställd på Högskolan i Halmstad och antingen själv är drabbad eller känner till en kollega eller studiekamrat som är berörd, skicka ett mejl till asienkatastrofen@hh.se eller till närmaste chef.

Krisgruppen

2004-12-28

Sidan uppdaterad 2004-12-28