Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-11-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-11-26

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier för särskilt framstående examensarbeten vid Växjö universitet och högskolorna i Halmstad, Kalmar och Blekinge Tekniska Högskola. De C- och D-uppsatser som premieras är av innovativ och entreprenöriell karaktär och anses ha särskilt goda förutsättningar för att framgångsrikt stödja och utveckla regionens näringsliv.

2004 går två av stipendierna på 50 000 kronor till Halmstad. Det är Henrik Ehrnlund, Björn Haglund och Per Mattsson som uppmärksammas för ett projekt om trådlösa nätverk, samt Anna Bansell och Eleonore Nygårds som utvecklat ett program som provar glasögon digitalt.

Trådlösa nät verk har i olika applikationer ofta en begränsad räckvidd. Produktutveckling som ökar denna kapacitet är därför mycket angelägen. Henrik Ehrnlund, Björn Haglund och Per Mattsson har utvecklat en mjukvara för små och strömsnåla enheter med sensorer och radiomodul. Mjukvaran ger sensorerna förmåga att bilda trådlösa nätverk med varandra för att på så sätt öka den individuella räckvidden. Stipendiaterna har konstruerat ett unikt trådlöst sensornätverk som ökar räckvidden betydligt. De har också upprättat en affärsplan och etablerat ett företag kring den teknik de utvecklat. Deras lösning är patentsökt och bedöms ha mycket goda kommersiella möjligheter. Handledare: Urban Bilstrup.

Anna Bansell och Eleonore Nygårds har utvecklat programmet IntelligentCTru med vars hjälp man kan prova glasögonbågar digitalt. En porträttbild läggs helt enkelt in i programmet, oh därefter kan man klicka sig fram genom hela sortimentet av bågar för att komma fram till det par som passar bäst. Stipendiaterna har utvecklat en helt egen idé, gjort en ambitiös marknadsundersökning och upprättat en affärsplan som enligt Sparbankstiftelsen Kronan bedöms ha goda kommersiella möjligheter. Handledare: Richard Grönevall.

Övriga stipendiater vid Högskolan i Halmstad (20 000 kronor) är Christine Andersson och Linda Nykvist, Easy Up, (handledare Richard Grönevall), Erik Holmström, Annika Nilsson och Viktoria Olsson, EasyAirVent, (handledare Fawzi Halila), Louise Brodén, Carolina Mena och Maria Zacho, Lek&Förstå, (handledare Richard Grönevall), Johan Henricson och Willy Nilsson, system för plåthantering, (handledare Joakim Tell), samt Kristoffer Perssson och Marcus Tannerfalk, Navy Black Box, (handledare Hans-Erik Eldemark).

Mer om Sparbanksstiftelsen Kronan: www.sparbanksstiftelsenkronan.selänk till annan webbplats.

2004-11-26

Sidan uppdaterad 2004-11-26