Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-06-11

Storsatsning på inbyggda system

Högskolan i Halmstad får 36 Mkr från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, för att bygga upp forskningscentret CERES till ett internationellt starkt centrum för forskning inom samverkande inbyggda system. Därtill bidrar industriföretag med resurser i samma omfattning.

- Det här ger oss fantastiska möjligheter att etablera samverkande inbyggda system som en profil för Högskolan I Halmstad och för näringslivet i regionen. KK-stiftelsens finansiering gäller i sex år och ger den långsiktighet som är viktig när näringslivet engagerar sig i högskoleforskning, säger professor Bertil Svensson, som har lett uppbyggnaden av CERES.

CERES står för Centre for Research on Embedded System. Forskningen syftar till att utveckla teknik för nya funktioner och ökad prestanda när enheter samverkar i nätverk. En del av forskningen drivs av tillämpningskrav såsom extremt komplexa beräkningar eller bra energieffektivitet.

Inbyggd elektronik för beräkningar och kommunikation finns i allt fler industriella produkter. Behovet av kompetens i industrin växer när komplexa funktioner skall integreras i allt mindre och billigare system. Behovet förstärks av den väntade utvecklingen mot nätverk av datorer som alla är inbyggda i produkter.

De mest framgångsrika avknoppningsföretagen från Högskolan i Halmstad utvecklar produkter för kommunikation och samverkan mellan inbyggda system. Genom satsningen på CERES förväntas antalet företag öka ytterligare och förutsättningar skapas för att de redan etablerade skall växa. Forskningen i CERES kan komma att leda till nya tillämpningar, t.ex. inom hälsoteknik och trafiksäkerhet.

I CERES förenas forskningskompetens från flera områden: datakommunikation och realtidssystem; datorarkitektur och systemkonstruktion; inbyggda system och programvaruteknik.

KK-stiftelsen har redan tidigare stött CERES som en forskningsplattform. Att CERES nu blir en forskningsprofil innebär att större resurser under längre tid ges till Högskolan i Halmstad. För närvarande är det tio företag som genom forskningssamverkan bidrar till uppbyggnaden av CERES. Tre av dem finns i Högskolans omedelbara närhet i Teknocenter Science Park.

2004-06-11

Sidan uppdaterad 2004-06-11